• Magdalena Werstak, dyrektor Powiatowego Urzędu Pracy w Pabianicach, wróciła z Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z wyróżnieniem.

    W środę, 29 stycznia, w Warszawie podczas konferencji w Ministerstwie Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej dyrektor Magdalena Werstak otrzymała wyróżnienie dla Powiatowego Urzędu Pracy w Pabianicach za pracę na rzecz wykorzystania środków Krajowego Funduszu Szkoleniowego w 2019 roku.

    – Jesteśmy jedynym Urzędem w województwie łódzkim, który został doceniony w tym zakresie. Jest to dla nas bardzo mobilizujące i inspiruje nas do dalszego działania – mówi pani dyrektor.

    Celem Krajowego Funduszu Szkoleniowego jest zapobieganie utracie zatrudnienia z powodu kwalifikacji nieadekwatnych do wymagań dynamicznie zmieniającego się rynku pracy. W 2019 roku PUP wydał w ramach KFS blisko 920.000 zł. W roku 2020 kwota przeznaczona na wsparcie pracodawców inwestujących w kształcenie ustawiczne pracowników i swoje własne wyniesie ponad milion złotych.

    Udostępnij