• W Łodzi 10 lutego doszło do uroczystego podpisania przez wójtów, burmistrzów i prezydentów deklaracji przystąpienia do Łódzkiego Związku Metropolitalnego. Nie zabrakło oczywiście przedstawicieli naszego miasta i powiatu.

  My niżej podpisani wójtowie, burmistrzowie i prezydenci deklarujemy chęć przystąpienia do Łódzkiego Związku Metropolitalnego. Wyrażamy przekonanie, że Łódzki Związek Metropolitalny przyczyni się do rozwoju społecznego i gospodarczego naszych miast i gmin. Wierzymy, że dzięki tej ustawie nasi mieszkańcy będą mogli korzystać ze wspólnie podejmowanych inicjatyw w zakresie kształtowania ładu przestrzennego, rozwoju transportu zbiorowego, ochrony środowiska i walki ze smogiem. Wierzymy, że powstanie Łódzkiego Związku Metropolitalnego zrealizuje cel jakim jest poprawa jakości życia mieszkańców” można przeczytać w treści deklaracji.

  Deklaracja jest następstwem uchwały Senatu Rzeczypospolitej z 6 lutego w sprawie wniesienia do Sejmu projektu ustawy o łódzkim związku metropolitalnym. Następnie o jego losach zdecyduje izba niższa polskiego parlamentu. Jeśli posłowie również zagłosują za powstaniem takiego związku miast i gmin, ten może zacząć funkcjonować od przyszłego roku.

  Gminy i miasta z powstałego kilka lat temu Łódzkiego Obszaru Metropolitalnego ściśle ze sobą współpracują. Czas jednak uzupełnić naszą współpracę o nowy, efektywny instrument współdziałania, jakim ma być łódzki związek metropolitalny. Do tej pory nasze wspólne działania opieraliśmy głównie o środki unijne. Niekorzystna sytuacja finansowa polskich samorządów zmusza nas do skorzystania z innych rozwiązań, w tym opartym na systemowym udziale w dochodach z podatku PIT powiedziała prezydent Łodzi Hanna Zdanowska.

  Metropolia Łódzka ma być zrzeszeniem gmin województwa łódzkiego, w tym Łodzi oraz 27 gmin z czterech powiatów: zgierskiego, pabianickiego, łódzkiego wschodniego, a także brzezińskiego. Chęć przystąpienia do związku zgłaszają także gminy z powiatu łaskiego.

  Metropolia to partnerstwo. Każda z gmin, która do niej przystąpi, będzie mieć równy głos, niezależnie od swojej wielkości powiedział senator Krzysztof Kwiatkowski, pomysłodawca utworzenia Metropolii Łódzkiej. – W kolejnych perspektywach unijnych premiowane będą metropolie. Dlatego tak istotne jest jej powołanie. Wierzę, że skoro w senacie udało się to przeprowadzić, to także w sejmie zyska ona większość.

  Funkcjonowanie Metropolii Łódzkiej zakłada wysokość udziału związku metropolitalnego we wpływach z podatku PIT od podatników zamieszkałych na obszarze związku metropolitalnego. W roku jej utworzenia wynosiłby on 0,2 proc., a w latach następnych 5 procent. To może przynieść nawet 200 mln zł rocznie.

  foto: UMŁ

  Udostępnij