• News will be here
 • Starostwo przeznacza 60 tys. zł na poprawę bezpieczeństwa w rejonach przejść dla pieszych.

  Kwota zabezpieczona w budżecie ma pozwolić na inwestycje w rejonie skrzyżowania Piotra Skargi i Nawrockiego oraz Wileńskiej i Tkackiej.

  Starosta chce pozyskać jeszcze 100 tys. zł z Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji. Dzięki tym środkom udałoby się poprawić stan bezpieczeństwa w okolicach przejść dla pieszych w Szydłowie i Piątkowisku. Powstałyby tam spowalniacze ruchu i widoczne oznakowanie. Czy otrzymamy dodatkowe fundusze, to okaże się w kwietniu. Ponadto starostwo ma również plany, by doświetlić zebry na ul. Myśliwskiej, Orlej i Wileńskiej.

  Ledowe lampy już doświetlają niektóre przejścia. Widać to doskonale na ul. Grota Roweckiego, 20 Stycznia, Nawrockiego, Wileńskiej, Orlej. Piesi są tam wreszcie widoczni.

  Taką strategię powiat realizuje od 2017 roku. Mieszkańcy czekają również na ruch miasta w tej kwestii.

  Udostępnij