• News will be here
  • Ratusz informuje, że rodzice pisemne oświadczenie woli przyjęcia do szkoły/przedszkola powinni złożyć w formie elektronicznej w postaci skanu bądź zdjęcia dokumentu wysłanego na podany adres mailowy szkoły lub przedszkola.

    Dopuszcza się wiadomość sms wysłaną z numeru telefonu wskazanego we wniosku. Oświadczenie można złożyć także do oznakowanego pojemnika lub skrzynki na listy wystawionych na zewnątrz budynku w godzinach pracy placówki. Oryginał oświadczenia należy wysłać listownie lub dostarczyć osobiście po ustaniu zagrożenia epidemicznego – mówi rzecznik prezydenta.

    W naborze do przedszkoli od 24 do 26 marca rodzice w pisemnym oświadczeniu powinni potwierdzić wybrane przedszkole. W naborze do szkół – do 19 marca.

    Udostępnij