• News will be here
  • Dzisiaj (27 marca) pabianicki szpital odwiedził major Marcin Kolasa, specjalista Wojskowego Instytutu Higieny i Epidemiologii im. gen. K. Kaczkowskiego z Warszawy. Z instytutem od kilku już lat współpracuje Pabianickie Centrum Rehabilitacji.

    WIHE jest unikalnym w skali kraju instytutem badawczym. Misją instytutu jest prowadzenie dla potrzeb Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej oraz na rzecz bezpieczeństwa państwa badań naukowych, prac rozwojowych i wdrożeniowych, działalności profilaktycznej, diagnostycznej, usługowej, szkoleniowej i informacyjnej w zakresie higieny, epidemiologii, mikrobiologii, radiobiologii i ochrony radiologicznej (w tym dotyczącej promieniowania niejonizującego), farmakologii, toksykologii i weterynarii wojskowej.

    Dzisiejsza wizyta w pabianickim PCM w związku z epidemią koronawirusa SARS-CoV-2 miała charakter edukacyjny.

    Udostępnij