• News will be here
 • Sanepid wyraził zgodę na przywrócenie sprzedaży artykułów spożywczych i higienicznych na targowiskach miejskich przy zachowaniu zaleceń opublikowanych przez Głównego Inspektora Sanitarnego.

  Informacja przyszła dzisiaj (31 marca) w odpowiedzi na wniosek prezydenta o możliwość wznowienia handlu poinformowała rzeczniczka Aneta Klimek. Na podstawie opinii sanepidu prezydent Grzegorz Mackiewicz podjął decyzję o przywróceniu zakupów na targowiskach miejskich pod wskazanymi warunkami.

  Od dzisiaj od godz. 12.00 na targowiskach miejskich można sprzedawać wyłącznie artykuły spożywcze i higieniczne.

  Zarząd Dróg Miejskich będzie zbierał pisemne oświadczenie od sprzedających (wzór poniżej). Sprzedaż w pawilonach na targowiskach odbywa się na takich zasadach jak dotąd. Decyzja prezydenta w sprawie targowisk jest uzależniona od aktualnej opinii sanepidu i może ulec zmianie.

  W rozmowy pomiędzy sanepidem a sprzedawcami włączył się senator Maciej Łuczak. Wojewoda łódzki zwrócił się do wójtów, burmistrzów i prezydentów miast z województwa łódzkiego z prośbą o umożliwienie dostępu do targowisk i bazarów, przy zachowaniu środków ostrożności i zaleceń GIS.

   

  Pabianice dnia ………………………………

  …………………………………………………………….

  …………………………………………………………….

  …………………………………………………………….

  …………………………………………………………….

  (imię i nazwisko/dane firmy)

  OŚWIADCZENIE

  Ja niżej podpisany oświadczam, że zobowiązuję się do bezwzględnego przestrzegania i stosowania zaleceń wynikających z decyzji Ministra Zdrowia oraz Państwowego Inspektoratu Sanitarnego, dotyczących zasad higieny oraz szczególnej ostrożności podczas prowadzonej działalności handlowej na Targowisku Miejskim w Pabianicach.

  Korzystając z terenu targowiska miejskiego przy ulicy Moniuszki 40/42 zobowiązuję się:

  1. myć ręce:

  – przed rozpoczęciem pracy,

  – przed kontaktem z żywnością, która jest przeznaczona do bezpośredniego spożycia,

  – po obróbce lub kontakcie z żywnością surową, nieprzetworzoną,

  – po zajmowaniu się odpadami/śmieciami,

  – po zakończeniu procedur czyszczenia/dezynfekcji,

  – po skorzystaniu z toalety,

  – po kaszlu, kichaniu, wydmuchaniu nosa,

  – po jedzeniu, piciu, lub paleniu,

  – po każdym kontakcie z pieniędzmi,

  2. Stosować higienę kaszlu i oddychania,

  3. Stosować zasady bezpieczeństwa żywności-restrykcyjnie i z pełną świadomością,

  4. Ograniczyć bliski kontakt z każdą osobą, która ma objawy chorobowe ze strony układu oddechowego,

  5. Zachować bezpieczną odległość klient-klient, klient-sprzedawca, sprzedawca-sprzedawca (min. 2 metry),

  6. W miarę możliwości korzystać głównie z płatności bezgotówkowych,

  7. Przy stanowisku ustawić pojemnik z płynem dezynfekującym tak aby był dostępny również dla kupującego,

  8. Obsługując stanowisko handlowe będę posiadał maseczkę ochronną na twarz oraz rękawice ochronne,

  9. Działalność handlową będę prowadził tylko i wyłącznie na stanowisku wyznaczonym mi przez Administratora targowiska.

  ……………………………………………………

  (czytelny podpis)

  Numer stanowiska handlowego przydzielonego przez Administratora targowiska: ……………

  Udostępnij