• News will be here
 • Kolejna partia leku Arechin właśnie trafia do aptek. Adamed przekaże lek jako darowiznę do szpitali.

  Kolejne partie leku zostaną udostępnione potrzebującym pacjentom w szpitalach i aptekach, począwszy od 2 kwietnia 2020 roku. Adamed podjął decyzję o przekazaniu leku Arechin w formie darowizny dla szpitali i oddziałów zakaźnych w całej Polsce, wskazanych przez ministra zdrowia do leczenia pacjentów z Covid19. Adamed również nieodpłatnie dostarczy, tzn. zapewni transport produktu do szpitali.

  Arechin w innych wskazaniach

  Na podstawie Obwieszczenia Ministra Zdrowia z 1 kwietnia 2020 w sprawie ograniczenia w wydawaniu produktów leczniczych na jednego pacjenta produkt będzie objęty reglamentacją i możliwe będzie wystawienie i zrealizowanie recepty tylko na maksymalnie dwa opakowania leku na jednego pacjenta (nr PESEL) w okresie 30 dni.

  Pacjenci będą mogli kupić lek w aptece tylko na podstawie wystawionej przez lekarza recepty z odpłatnością refundacyjną 30% i tylko we wskazaniach objętych refundacją: zimnica (malaria), pełzakowica i ropień wątroby, żne postacie tocznia rumieniowatego, reumatoidalne zapalenie stawów, choroby autoimmunizacyjne inne niż określone w ChPL, porfiria skórna źna wymienia Katarzyna Dubno, dyrektor ds. relacji zewnętrznych i ekonomiki zdrowia w Adamedzie.

  Pacjent po otrzymaniu recepty powinien skontaktować się telefonicznie lub osobiście z wybraną apteką i zamówić lek (przy erecepcie podając nr PESEL i PIN recepty, a przy recepcie papierowej PESEL i 6 ostatnich cyfr z numeru recepty). Farmaceuta zamówi lek bezpośrednio w hurtowni producenta, która dostarczy lek do apteki, realizując konkretną receptę. Pacjent będzie mógł odebrać lek w aptece po uzyskaniu informacji telefonicznej od farmaceuty, o tym, że lek został dostarczony. Odpłatność pacjenta za jedno opakowanie leku we wskazaniach objętych refundacją pozostaje bez zmian i wynosi 5,80 zł.

  Adamed cały czas dokłada wszelkich starań, aby sprostać potrzebom i wyzwaniom wynikającym z obecnej sytuacji epidemiologicznej w Polsce. Lek produkowany jest na bieżąco i jego następne partie trafią na rynek do końca kwietnia.

  Udostępnij