• News will be here
 • Ważność orzeczeń lekarskich z ZUS, których termin upływa w czasie epidemii, jest wydłużona o 3 miesiące.

  Chodzi tu o orzeczenia wydane przez lekarza orzecznika albo komisję lekarską o niezdolności do pracy lub niezdolności do samodzielnej egzystencji, których ważność upływa w okresie obowiązywania stanu zagrożenia epidemicznego albo stanu epidemii, albo w okresie 30 dni po ich odwołaniu. Orzeczenia zostaną wydłużone na okres kolejnych trzech miesięcy, od dnia upływu terminu ich ważności.

  Warunkiem jest złożenie wniosku o świadczenie na dalszy okres przed upływem terminu ważności orzeczenia mówi Monika Kiełczyńska, regionalny rzecznik prasowy ZUS województwa łódzkiego.

  Orzeczenia lekarza orzecznika albo komisji lekarskiej, na podstawie których ubezpieczony ma prawo do świadczenia rehabilitacyjnego, zostaną wydłużone na podobnych zasadach. Orzeczenia te będą ważne jeszcze trzy miesiące, jednak nie dłużej niż do końca 12miesięcznego okresu pobierania świadczenia rehabilitacyjnego.

  Przedłużeniu o trzy miesiące ulega także ważność orzeczeń, które wygasły przed ogłoszeniem stanu zagrożenia epidemicznego, czyli przed 14 marca 2020 roku. Chodzi o sytuację, w której klient złożył wniosek o świadczenie na dalszy okres (np. o przedłużenie renty) przed upływem ważności orzeczenia, a ZUS nie wydał nowego orzeczenia przed dniem wejścia w życie ustawy, czyli przed 31 marca. W tej sytuacji osoby, które czekają na przedłużenia prawa do renty, świadczenia uzupełniającego dla osób niesamodzielnych lub świadczenia rehabilitacyjnego mogą być spokojne.

  Udostępnij