• Starosta Krzysztof Habura serdeczne podziękowania przesłał dla Koła ŁowieckiegoORZEŁ z Lutomierska. Myśliwi na terenie powiatu pabianickiego rozdysponowali 1000 maseczek przeciw COVID19.

    W trudnym czasie, w jakim przyszło nam żyć, pokazujecie, że możemy na sobie polegać, że rozumiemy zagrożenie, jakie niesie ze sobą ten niebezpieczny wirus napisał starosta.

    Starostwo Powiatowe w Pabianicach część maseczek przekazało Domom Pomocy Społecznej w Pabianicach i Placówkom OpiekuńczoWychowawczym w Porszewicach.

    Udostępnij