• Wprowadzone zostaną dodatkowe środki ostrożności dla zwiększenia bezpieczeństwa klientów i pracowników: obowiązek zakrycia nosa i ust (to samo dotyczy bezpośrednio obsługujących urzędników), zachowanie bezpiecznego odstępu, dezynfekcja rąk przed wejściem (lub noszenia jednorazowych rękawiczek) i pomiar temperatury.

  Ze względów bezpieczeństwa osoby wykazujące objawy infekcji dróg oddechowych albo temperaturę powyżej stanu podgorączkowego nie będą bezpośrednio obsługiwane ostrzega Aneta Klimek, rzecznik prezydenta.

  Zostanie ograniczona liczba klientów jednorazowo przebywających w budynkach UM, w których mieszczą się poszczególne wydziały (10 m kw. powierzchni korytarza na osobę): św. Jana 103 osoby, Narutowicza 334 osoby (po dwie do każdego z wydziałów), Kościuszki 18 i Kościuszki 22po 2 osoby, Zamkowa 168 osób, św. Jana 46 osób.

  W tych dwóch ostatnich budynkach, gdzie jest najwięcej interesantów, będą rozdawane identyfikatory mówi rzecznik.

  Urząd Miejski pracuje w godz. 8.0016.00, wtorek 8.0017.00, piątek 8.0015.00. Kasy odpowiednio godzinę krócej.

  Nadal rekomendujemy załatwianie wszelkich spraw drogą elektroniczną lub telefonicznie i ograniczenie osobistych wizyt do niezbędnego minimum dodaje Aneta Klimek.

  Do bezpośredniej obsługi mieszkańców wracają też miejskie jednostki organizacyjne.

  Udostępnij