• News will be here
 • Od poniedziałku częściowo wznawia pracę Starostwo Powiatowe.

  Zmiany dotyczą następujących wydziałów: wydział komunikacji i transporturejestracja pojazdów (wejście od ulicy Piłsudskiego) – rejestracja pojazdów będzie odbywać się z wyłączeniem bezpośredniego kontaktu, dokumenty należy dostarczać jak dotychczas, z wykorzystaniem pojemnika wrzutowego, który wystawiony jest codziennie przy wejściu do budynkuD” w godzinach 8.0014.30.

  Będzie możliwość bezpośredniego odbioru dokumentów komunikacyjnych (dowodów rejestracyjnych, kart pojazdów, pozwoleń czasowych) w godzinach 8.0015.00 (piątek 8.0014.00), z zachowaniem następujących zasad bezpieczeństwa: w sali obsługi mogą przebywać nie więcej niż 4 osoby, w tym 1 osoba przy okienku informacji; opłaty związane z rejestracją pojazdu, prawami jazdy, wymianami tych dokumentów oraz inne należy dokonywać tylko drogą elektroniczną; potwierdzenia opłat należy dołączyć do składanych dokumentów.

  Wydział komunikacji i transportuprawa jazdy (wejście od ulicy Okulickiego) – wszystkie sprawy będzie można załatwiać bezpośrednio w godzinach 8.0015.00 (piątek 8.0014.00). W sali obsługi nie może przebywać więcej niż jeden petent. Potwierdzenia opłat należy załączyć wraz ze składanymi dokumentami.

  W wydziale gospodarki nieruchomościami (tel. (42) 2254058, (42) 2254059) oraz w wydziale dróg i mostów (tel. 605223808, (42) 2254054, (42) 2254027) wszelkie sprawy będą realizowane w sposób pośredni.

  Wcześniej jednak trzeba wizytę umówić telefonicznie z pracownikiem danego wydziału, który w wyznaczonym miejscu spotka się z petentem wyjaśnia Joanna Kupś, rzecznik prasowy starostwa.

  W wydziale geodezji i kartografii będzie możliwość osobistego złożenia wniosków spraw dotyczących: wypisów, wyrysów z ewidencji gruntów i budynków oraz wniosków dotyczących udostępnienia mapy zasadniczej i ewidencyjnej. Zgodnie z wymogami sanitarnymi dopuszczalna liczba interesantów przebywających w tym samym czasie w jednym pomieszczeniu nie może być większa niż jedna osoba na jedno stanowisko obsługi.

  W dalszym ciągu, mając na uwadze bezpieczeństwo klientów oraz pracowników urzędu, preferowaną formą kontaktu jest droga elektroniczna lub poczta tradycyjna dodaje rzecznik.

  Udostępnij