• News will be here
 • Działając w porozumieniu z kierownictwem Pabianickiego Centrum Medycznego, Rejonowa Rada Honorowego Krwiodawstwa Polskiego Czerwonego Krzyża w Pabianicach informuje, iż od 1 lipca honorowych krwiodawców oddających krew będą obowiązywały następujące zasady:

  krwiodawca, chcąc oddać krew, musi dzień/dwa wcześniej skontaktować się z punktem pobrań krwi w PCM (tel. 42/2149401 i 603322511 lub mailowo: pabianice@krwiodawstwo.pl) w celu uzgodnienia daty i godziny w jakiej zostanie przyjęty;

  jednorazowo w punkcie pobrań może przebywać trzech krwiodawców;

  osoby obsługujące wejście na teren szpitalnych przychodni i do punktu pobrań krwi (mierzące temperaturę ciała i przyjmujące oświadczenia) powiadomią, ilu jest krwiodawców w punkcie;

  będzie można poczekać na swoją kolejkę przed PCM (na zewnątrz) lub wewnątrz, ale w takim przypadku trzeba będzie zejść na najniższy poziom PCM i tam oczekiwać na to, aż pracownica punktu pobrań zaprosi kolejną osobę do oddania krwi;

  wejście do wewnątrz PCM skutkuje całkowitym zakazem oczekiwania na poziomie, gdzie znajduje się punkt kontrolny, a po zejściu na najniższy poziom PCM obowiązuje całkowity zakaz poruszania się po terenie PCM;

  aż do odwołania obowiązuje zakaz przychodzeniegrup” liczących po kilkanaście osób z jakiegoś Klubu HDK PCK, OSP czy zakładu pracy chcących oddać krew. Kierownictwo PCM oraz Rejonowa Rada HDK PCK sugeruje, aby grupa podzieliła się na kilkuosobowe (maks. 3 osoby) grupki i po uzgodnieniu telefonicznym z punktem pobrań akcję oddawania krwi przeprowadziła w ciągu kilku dni.

  Kierownictwo Pabianickiego Centrum Medycznego, na którego terenie znajduje się punkt pobrań krwi, w porozumieniu z Rejonową Radą Honorowego Krwiodawstwa Polskiego Czerwonego Krzyża w Pabianicach pragnie w taki sposób zapewnić maksymalną ochronę przed zarażeniem się koronawirusem zarówno dla pacjentów przychodzących do przychodni lekarskich, jak i dla honorowych krwiodawców pragnących oddać krew.

  Wyrażamy przekonanie, iż te zasady honorowego oddawania krwi spotkają się ze zrozumieniem ze strony krwiodawców. Pamiętajcie Państwo proszę – PAŃSTWA ZDROWIENASZYM CELEM!

  Kierownictwo

  Pabianickiego Centrum Medycznego

  Rejonowa Rada HDK PCK

  w Pabianicach

   

  Udostępnij