•  

  Województwo Łódzkie organizuje wydarzenie gospodarcze łączące ekologię oraz tradycyjne rolnictwo i przetwórstwo. 29 października po raz pierwszy odbędzie się Forum Biznesu i Zrównoważonego Rozwoju – Łódzkie 2020. Z konieczności – w formie on-line, ale dzięki temu dostępność jest w zasadzie nieograniczona.

  Wydarzenie kierujemy do mieszkańców województwa łódzkiego, przedstawicieli środowisk biznesowych (w szczególności przedsiębiorców z sektora MŚP), a także przedstawicieli instytucji otoczenia biznesu, nauki i szkolnictwa wyższego, klastrów oraz konsorcjów naukowo-przemysłowych, izb przemysłowo-handlowych
  i gospodarczych, pracowników uczelni wyższych, doktorantów, studentów i uczniów szkół średnich.

  Będziemy rozmawiać m.in. o sadownictwie, przetwórstwie rolno – spożywczym, gospodarce w obiegu zamkniętym oraz o budownictwie pasywnym
  i zeroenergetycznym. Chcemy, aby poruszone tematy były impulsem, który pobudzi dyskusję o aktualnej sytuacji oraz perspektywach rozwojowych na poziomie regionalnym, europejskim i światowym.

  Program wydarzenia obejmuje dyskusje panelowe, rozmowy ze specjalistami reprezentującymi wiele dziedzin, a także wystąpienia ekspertów. Ponadto Forum będzie wypełnione transmisjami live, prezentacjami oraz wirtualnymi stoiskami.

  Udział w wydarzeniu jest bezpłatny.

  Serdecznie zapraszamy na stronę, gdzie można się zarejestrować https://elodzkie.pl/wydarzenia/forum-biznesu-i-zrownowazonego-rozwoju-lodzkie-2020

  Udostępnij