• Ruszył nabór wniosków do III Transzy Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych. Jak informuje rzecznik prezydenta, Pabianice złożyły 3 projekty.

  Zostały przesłane 22 grudnia do Urzędu Wojewódzkiego. Są to wnioski o zagospodarowanie bulwaru im. Kruschego nad Dobrzynką, o budowę dwóch boisk wielofunkcyjnych przy Szkole Podstawowej nr 5 i 17 oraz przebudowę ulicy Widzewskiej.

  – Celem zagospodarowania bulwaru między ulicą Grobelną a Grota Roweckiego jest jego rewitalizacja. Ma ona objąć urządzenie zieleni, wykonanie nawierzchni alejek, drenażu, systemu nawadniania, oświetlenia, budowę placów zabaw, siłowni plenerowej, ścieżki rowerowej oraz wyposażenie w małą architekturę – wylicza Aneta Klimek, rzecznik prezydenta.

  Wnioskowana kwota na rewitalizację bulwaru to 4,4 mln złotych. Planowane rozpoczęcie inwestycji to luty 2021, a zakończenie grudzień tego samego roku. 

  Zaprojektowane boiska przy podstawówkach będą dostosowane do piłki nożnej, ręcznej, koszykówki, siatkówki oraz tenisa.

  – W miejscu tych planowanych są obecnie stare, zdegradowane betonowe place – dodaje Klimek. – Wnioskowana kwota to 2,8 miliona złotych. SP nr 5 – 1,5 miliona, a SP nr 17 – 1,3 miliona złotych.

  Planowane rozpoczęcie prac to marzec 2021, a zakończenie październik 2022 roku.

  Przebudowa ulicy Widzewskiej skutkować ma poprawą bezpieczeństwa ruchu i komfortu jazdy, a także ulepszeniem komunikacji osiedla „Widzewska”.

  – Ma to wpłynąć na rozbudowę północnej części miasta – podkreśla rzeczniczka. – Prace obejmą budowę jezdni asfaltowej o dwóch pasach ruchu wraz z przebudową skrzyżowań oraz przebudową odwodnienia ulicy i usunięcia kolizji z istniejącym uzbrojeniem. Długość odcinka wynosi 1347 metrów.

  Wnioskowana kwota to 5 mln złotych, a planowane roboty mają trwać od stycznia 2021 do grudnia 2022 roku.

  Udostępnij