• Do V edycji Budżetu Obywatelskiego województwa łódzkiego zgłoszono 7 projektów z terenu naszego powiatu. Głosować można do 16 lipca.

  W tym roku na liście zadań dopuszczonych do głosowania w ramach Budżetu Obywatelskiego znajduje się aż 177 pozycji. By na nie zagłosować wystarczy wydrukować, wypełnić, a następnie wrzucić kartę do głosowania do urny w jednym z 24 punktów na terenie województwa.

  Głosowanie trwa do 16 lipca. Dla powiatu pabianickiego punktem głosowania jest Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka im. prof. T. Kotarbińskiego Filia w Pabianicach przy ul. Jana Kilińskiego 37. To tutaj należy złożyć swoją kartę głosowania.

  Link do kart do głosowania i wykazu punktów w województwie: https://bo.lodzkie.pl/glosujemy/?fbclid=IwAR3zo3TbokJRpBjG1tFZW4e6jJdTXhJWWkB8_eaaufo3v9O-uPJElWXrOuI

  Poniżej lista projektów z powiatu pabianickiego:

  EPA02 Zdrowy kręgosłup – lepsza jakość życia

  Program „Zdrowy kręgosłup – lepsza jakość życia” skierowany jest do wszystkich mieszkańców powiatu pabianickiego. Jego głównym celem jest profilaktyka bólów kręgosłupa oraz poprawa sprawności fizycznej i jakości życia. Ćwiczenia opracowane i zaproponowane przez zespół specjalistów rehabilitacji mają na celu nie tylko zapobieganie bólom kręgosłupa i pleców, ale również poprawienie kondycji całego ciała – wzmocnienie i ujędrnienie mięśni brzucha, pośladków, ud oraz mięśni grzbietowych, które biorą udział we wszystkich czynnościach wykonywanych w codziennym życiu.

  Koszt realizacji: 40.000,00 zł

  Planowana liczba odbiorców: 400 mieszkańców powiatu pabianickiego

  Obszar oddziaływania projektu: gminy miejskie: Konstantynów Łódzki, Pabianice; gminy wiejskie: Dłutów, Dobroń, Ksawerów, Lutomiersk, Pabianice; miasta: Konstantynów Łódzki, Pabianice

  EPA03 Seniorzy w działaniu

  Celem zadania jest poprawa jakości życia seniorów poprzez podniesienie poziomu aktywności, dostępu do zajęć rozwijających i podtrzymujących różnorakie kompetencje, wsparcie w zakresie bezpieczeństwa, zdrowia i korzystania z usług społecznych. Zorganizowane zostaną warsztaty: florystyczne i wikliniarskie, zajęcia na siłowniach plenerowych z trenerem personalnym, wykłady dietetyka na temat zdrowego odżywiania, prawnika na temat bezpieczeństwa prawnego osób starszych, edukatora ekologicznego w zakresie tematyki zero waste. Działania warsztatowe w grupach będą okazją do nawiązania znajomości, budowania relacji i przeciwdziałania samotności. Zadanie ma charakter nieinwestycyjny z zakresu rehabilitacji zdrowotnej.

  Koszt realizacji: 31.740,00 zł

  Planowana liczba odbiorców: ok. 150 osób   

  Obszar oddziaływania projektu: powiat pabianicki, miasto Pabianice i Konstantynów Łódzki

  EPA06 Na spacer z mapą do lasu nad Grabią

  Zadanie polega na wykonaniu specjalistycznej mapy do biegu na orientację fragmentu terenu lasu nad Grabią (lub innego terenu w uzgodnieniu z nadleśnictwem), która to mapa zostanie udostępniona mieszkańcom i wykorzystana na zorganizowanej imprezie popularyzującej bieg i marsz na orientację. W imprezie będą mogli wziąć udział wszyscy chętni mieszkańcy powiatu – młodzież, dorośli, osoby starsze, rodziny z dziećmi. Przygotowana mapa z naniesionymi punktami kontrolnymi będzie służyć turystom i społeczności lokalnej jako nowy produkt turystyczny w powiecie pabianickim.

  Koszt realizacji:  5.000,00 zł      

  Planowana liczba odbiorców: 1.000 osób, w tym 100 osób, które wezmą udział w imprezie popularyzującej projekt, otrzymując egzemplarz papierowy mapy

  Obszar oddziaływania projektu: powiat pabianicki

  EPA07 Przywróćmy Pamięć – 80 rocznica likwidacji getta w Pabianicach 

  Celem zadania jest międzypokoleniowa współpraca na rzecz przywracania pamięci o kulturze i historii żydowskiej w powiecie pabianickim, pobudzenie i zainspirowanie społeczności lokalnej do aktywności na rzecz odkrywania dziedzictwa żydowskiego w ramach 80 rocznicy likwidacji getta w Pabianicach, która przypada na 16 maja 2022 roku. Zwieńczeniem tych działań będzie odtworzenie lokalnej historii Miasta Pabianic ze szczególnym uwzględnieniem jej wielokulturowego charakteru. Jednym z założeń projektu jest jak największe zaangażowanie mieszkańców poprzez udział w projekcie, jego uczestnicy poznaliby historię i kulturę Żydów pabianickich – dawnych i obecnych mieszkańców ich miejscowości. 

  Koszt realizacji:  39.700,00

  Planowana liczba odbiorców: 100 osób

  Obszar oddziaływania projektu: powiat pabianicki

  EPA08 KOLARSKA KADRA CZEKA

  Celem projektu „Kolarska Kadra Czeka” jest rozpowszechnienie aktywności fizycznej wśród uczniów szkół podstawowych powiatu pabianickiego poprzez zwiększenie ilości dzieci w rywalizacjach sportowych. Stworzenie oferty upowszechnienia i rozwoju kolarstwa wśród dzieci i młodzieży. Wyłonienie sportowych talentów i zabezpieczenie im odpowiednich warunków treningowych i sprzętowych.

  Koszt realizacji:  40.000,00 zł

  Planowana liczba odbiorców: ok. 300, w szczególności dzieci i młodzież w wieku szkolnym

  Obszar oddziaływania projektu: powiat pabianicki

  EPA09 Piknik „Wakacje z historią”

  Organizacja pikniku integracyjno-historycznego, podczas którego zostaną przekazane uczestnikom informacje o historii Dłutowa i okolic, w szczególności dotyczącej upamiętnienia lotników III Plutonu 212. Eskadry Bombowej, pod dowództwem porucznika obserwatora Kazimierza Żukowskiego, którzy zginęli 4 września 1939 roku oraz organizacja minimum czteromiesięcznej wystawy zdjęć i przedmiotów z tego okresu, pochodzących z prywatnych kolekcji mieszkańców   

  Koszt realizacji: 40.000,00 zł

  Planowana liczba odbiorców: 200 osób

  Obszar oddziaływania projektu: gmina Dłutów oraz gminy sąsiadujące z powiatu pabianickiego, łaskiego, łódzkiego wschodniego i bełchatowskiego

  EPA10 Patriotyczny motocyklowy rajd turystyczno-nawigacyjny po miejscach pamięci narodowej województwa łódzkiego oraz upamiętniający historię wojenną 

  Głównym celem rajdu turystyczno-nawigacyjnego organizowanego we wrześniu – miesiącu pamięci narodowej, jest podtrzymanie ducha patriotyzmu połączone z rywalizacją rajdową i poszerzeniem wiedzy historycznej, gdyż będzie to wycieczka po miejscach ściśle związanych z historią wojenną. Tuż przy nich odbędą się testy z wiedzy dotyczącej tych właśnie miejsc oraz praktyczne konkurencje sportowe dla motocyklistów. Rajd zakończy się imprezą integracyjno-rozrywkową dla uczestników oraz przybyłych Gości, na której wręczone zostaną nagrody i pamiątkowe znaczki oraz dyplomy.

  Koszt realizacji:  35.280,00

  Planowana liczba odbiorców: 150-250 osób 

  Obszar oddziaływania projektu: Pabianice oraz gminy województwa łódzkiego znajdujące się na trasie rajdu

  Udostępnij