• Urząd gminy poinformował, że zakończono właśnie prace nad zadaniem „Przebudowa ul. Zachodniej na odcinku od ul. Jana Pawła II do ul. Szerokiej w Ksawerowie”.

    Przebudowana została konstrukcja jezdni, wybudowano chodnik po stronie wschodniej, naprawiono rowy przydrożne, wybudowano kanał deszczowy zlokalizowany pod chodnikiem oraz przebudowano oświetlenie uliczne będące w kolizji z nowo wybudowanym chodnikiem – wyliczają włodarze.

    W celu poprawy bezpieczeństwa na fragmencie ul. Zachodniej wybudowano dwa wyniesione skrzyżowania: ul. Zachodnia/Gwiezdna i ul. Zachodnia/Szeroka/Kwiatowa oraz przejście dla pieszych w rejonie ul. Wieczystej.

    foto: UG Ksawerów

    Udostępnij