• Na dzisiejszej konferencji w Urzędzie Miejskim prezydent wraz z naczelnik wydziału ochrony środowiska opowiadali o programie dofinansowań wymiany starych pieców na nowe.

  Mieszkańcy otrzymają dofinansowanie na wymianę starych pieców węglowych i zastąpienie ich nowym ekologicznym źródłem ogrzewania.

  Dwa lata temu po raz pierwszy ten program się pojawił. Wtedy z kwotą 200 tysięcy skorzystało 29 gospodarstw, zainteresowanie było ogromne.Teraz delikatnie go zmodyfikowaliśmy – mówił   prezydent Grzegorz Mackiewicz. – Wielu osobom zależało, żeby w tych dzielnicach miasta, w których dzisiaj tych kopciuchów jest najwięcej, czyli Klimkowizna, Stare Miasto, Młodzieniaszek, jak najszybciej uruchomić ten program.

  Pieniądze na ten cel pochodzą z budżetu miasta i wynoszą 100 tys. złotych.

  Na najbliższej sesji Rady Miejskiej prezydent przedstawi projekt uchwały określającej zasady udzielania i rozliczania dotacji celowej dla mieszkańców – informuje Aneta Klimek, rzecznik prezydenta.

  Według projektu regulaminu, który przygotowano wraz z naczelnik wydziału ochrony środowiska, dotacja udzielana będzie na likwidację węglowych źródeł ciepła w budynkach mieszkalnych lub lokalach mieszkalnych w Pabianicach i trwałe ich zastąpienie ogrzewaniem gazowym, ogrzewaniem na biomasę, kotłownią węglową.

  – Dofinansowanie będzie dotacją celową na wymianę ogrzewania. Warunkiem jej uzyskania jest  posiadanie pieca węglowego i ten warunek będzie przez nas sprawdzany – podkreślała Agnieszka Pietrowska, naczelnik wydziału ochrony środowiska UM. – O dotację mogą starać się osoby fizyczne i do wniosku taka osoba dołącza tylko 3 dokumenty: oświadczenie o posiadanym prawie dysponowania nieruchomością, zgodę współwłaścicieli, jeśli takowi są, oraz wstępną kalkulację bądź kosztorys tej inwestycji. Wniosek to dane osobowe, rodzaj dotychczas posiadanego ogrzewania, to jakie ogrzewanie chce mieć teraz i ilość zużywanego paliwa. Nie jest to czasochłonne ani trudne.

  Piece na paliwa stałe (biomasa, węgiel kamienny) muszą spełniać „5 klasę” oraz wymagania „ekoprojektu”. Dotację będzie można otrzymać na wydatki poniesione na zakup oraz montaż nowych urządzeń do produkcji energii. Wyniesie do 4 tys. złotych do zakupu i montażu ogrzewania gazowego, do 3 tys. złotych do zakupu i montażu ogrzewania na biomasę, do 2 tys. złotych do zakupu i montażu pieca węglowego. Udzielana będzie do wyczerpania pieniędzy zarezerwowanych na ten cel w budżecie miasta.

  Kto dostanie dotację? Obowiązuje zasada „kto pierwszy, ten lepszy”. O przyznaniu dofinansowania decydować będzie kolejność zgłoszeń.

  Termin składania wniosków nie jest jeszcze znany. Najprawdopodobniej będzie to przełom sierpnia i września.

  Z programu wymiany pieców węglowych w 2019 roku skorzystało 29 gospodarstw domowych. Najczęstsza była wymiana na ogrzewanie gazowe.

  Udostępnij