• W styczniu gmina Ksawerów złożyła wniosek o przyznanie pomocy finansowej w ramach programu „Infrastruktura sportowa Plus”. Powstanie boisko, ale bez oświetlenia i ogrodzenia.

  Na realizację zadania „Budowa boiska do piłki nożnej o nawierzchni ze sztucznej trawy na działce nr 2167/4 przy ul. Rzepakowej w Ksawerowie” wnioskowano o 100.000 zł. Urząd Marszałkowski poinformował w maju, że gmina dostanie dotację celową w wysokości 70.000 zł.

  W maju ogłoszono II nabór wniosków przyznanie pomocy finansowej w ramach programu „Infrastruktura sportowa Plus”.

  Gmina ponownie złożyła wniosek o przyznanie pomocy, tym razem na budowę ogrodzenia i oświetlenia kompleksu sportowego na działce nr 2167/4 przy ul. Rzepakowej w Ksawerowie. Uzyskanie tej dotacji pozwoliłoby w całości zrealizować kompleks sportowy przy ul. Rzepakowej – mówią urzędnicy. – Niestety, w ubiegłym tygodniu Urząd Marszałkowski poinformował, że z uwagi na niewystarczającą ilość środków finansowych będących w dyspozycji województwa łódzkiego dotacja nie została przyznana.

  Aktualnie trwa procedura przetargowa na wybór wykonawcy boiska do piłki nożnej ze sztucznej trawy przy ul. Rzepakowej.

  Foto: UG Ksawerów

  Udostępnij