• Do pabianickich klubów sportowych trafi 210 tys. złotych z przeznaczeniem na szkolenie dzieci i młodzieży w poszczególnych dyscyplinach sportu, organizację zawodów oraz udział w imprezach sportowych.

    O dotację mogły starać się kluby sportowe z siedzibą w Pabianicach, które występują w zawodach związkowych lub je organizują oraz prowadzą szkolenie zawodników licencjonowanych.

    To był trzeci w tym roku, dodatkowy nabór ogłoszony po zwiększeniu pieniędzy dla klubów sportowych. W poprzednich naborach rozdzielono 350 tys. złotych na szkolenie sportowe dzieci i młodzieży w poszczególnych dyscyplinach sportu w pabianickich klubach sportowych, organizację zawodów oraz udział w imprezach sportowych oraz 225 tys. zł na utrzymanie bazy sportowej niezbędnej do szkoleń i organizacji zawodów – przypomina Aneta Klimek, rzecznik prezydenta.

    Kluby, które otrzymały dotację: Pabianickie Towarzystwo Cyklistów – sekcja zapasy (28.000 zł), sekcja sumo (5.000 zł), sekcja piłka nożna (13.000 zł), sekcja brydża (1.000 zł), sekcja kolarska (2.500 zł), Klub Sportowy „Zjednoczeni” Pabianice (6.000 zł), Pabianickie Towarzystwo Koszykówki (36.000 zł), Uczniowski Klub Sportowy Azymut przy SP nr 16 w Pabianicach – sekcja bieg na orientację (19.000 zł), sekcja lekkoatletyka: (9.000 zł), Pabianicki Klub Tenisowy: 8.000 zł), Pabianicki Klub Koszykówki ’99 (20.000 zł), Uczniowski Klub Sportowy „Korona” (14.000 zł), Stowarzyszenie Piłki Ręcznej „PABIKS” Pabianice (21.000 zł), Młodzieżowy Uczniowski Klub Sportowy „Włókniarz” Pabianice – sekcja piłki nożnej (21.500 zł), sekcja tenisa stołowego (2.000 zł), UKS „HEROS team” (4.000 zł). 

    Udostępnij