• Dzisiaj (13 sierpnia) w ratuszu odbyła się konferencja prasowa dotycząca wniosków o dofinansowanie z programu Polski Ład.

  Na konferencję przybyli: prezydent Grzegorz Mackiewicz, wiceprezydent Aleksandra Jarmakowska-Jasiczek, naczelnik wydziału edukacji, kultury i sportu Waldemar Boryń, naczelnik wydziału ochrony środowiska Agnieszka Pietrowska oraz dyrektor ZDM Andrzej Barański.

  – Witam na konferencji poświęconej trzem wnioskom, jakie będziemy składać do Rządowego Funduszu Polski Ład – zaczął briefing prezydent Grzegorz Mackiewicz. Do przekazania jest dotacja w wysokości 20 miliardów złotych dla wszystkich samorządów w Polsce. Zostało przygotowanych kilka osi priorytetowych na poszczególne zadania, o które się możemy ubiegać.

  W aktualnym naborze każdy samorząd mógł zgłosić maksymalnie 3 wnioski o dofinansowanie z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji  Strategicznych. Jeden bez kwotowego ograniczenia, jeden, którego wartość dofinansowania nie może przekroczyć 30 mln złotych, oraz taki, którego wartość dofinansowania nie może przekroczyć 5 mln złotych.

  – Wysokość dofinansowania zależy od obszaru priorytetowego inwestycji i wynosi od 80 do 95 procent wartości inwestycji – wyjaśniał prezydent. – Wnioski, które dzisiaj podpisałem razem z panią skarbnik, są już potwierdzone, czyli dotarły do Banku Gospodarstwa Krajowego. Zostaną wstępnie zweryfikowane przez BGK, a następnej kolejności będą już wybierane w kancelarii premiera. Wierzę, że w dużej części te środki uzyskamy…

  Wniosek bez ograniczenia budżetowego przedstawiła wiceprezydent i naczelnik oświaty. To największy z projektów jakie składa miasto.

  – Szkoła na Zatorzu będzie wybudowana w rejonie ulicy Karniszewickiej. Powstaje tam nowe osiedle, które się rozrasta, coraz więcej dzieci musi dojeżdżać do centrum do szkół, dlatego o tej placówce myślimy już od wielu lat. To w zasadzie będzie taki zespół szkolno-przedszkolny – mówiła wiceprezydent Aleksandra Jarmakowska-Jasiczek.

  Chodzi o energooszczędny kompleks, dwukondygnacyjny obiekt o powierzchni 4510 m2. Szkoła pomieści około 600 dzieci (16 oddziałów szkolnych po dwie klasy w pionie i 8 grup przedszkolnych). Zespół będzie się składał z części przedszkolnej i szkolnej, połączonej wspólnym budynkiem, żeby można było zagospodarować administrację i pomieszczenia stołówkowo-jadalne.

  – Obok szkoły oczywiście niezbędna infrastruktura drogowa, parkingi, teren zielony, drogi dojazdowe, dojścia piesze, boisko z bieżnią, plac zabaw. Chcielibyśmy, żeby ta szkoła była nowoczesna i dała możliwość rozwoju dzieciom – podkreślała zastępczyni prezydenta.

  W skład kompleksu wejdzie przedszkole, szkoła, blok administracyjny, blok sportowy, stołówka, boisko wielofunkcyjne i bieżnia, plac zabaw i ogród ze ścieżkami edukacyjnymi. Dodatkowo podstawowe wyposażenie obiektu oraz cała infrastruktura wokół obiektu (m.in. uzbrojenie terenu, przyłącza kanalizacyjne, wodociąg, ścieżki rowerowe, chodniki drogi).

  – Koszt to około dwa razy więcej niż wcześniej. Ze względu na nieograniczone możliwości dotacyjne mogliśmy sobie pozwolić, by do projektu dodać rzeczy, które wcześniej nie były ujęte w tym projekcie – wyjaśniała Jarmakowska-Jasiczek.

  Jak podkreślał naczelnik pabianickiej oświaty, taka szkoła w tym miejscu jest niezwykle potrzebna. 2/3 placówek w mieście znajduje się w centrum i na Bugaju.

  – Zatorze jest białą plamą, jeśli chodzi o placówki oświatowe. Dzieciaki z tego obszaru muszą przyjeżdżać często po 5 km do najbliższej szkoły lub przedszkola po drugiej stronie torów – wskazywał naczelnik Waldemar Boryń. 

  Przewidywana wartość inwestycji to 94.532.000 zł, a kwota wnioskowana to 80.352.200 zł. Budowa zajmie około 3-4 lat. Otwarcie kompleksu najprawdopodobniej zaskutkuje wchłonięciem którejś z istniejących, mniejszych szkół.

  Dyrektor pabianickiego ZDM omawiał wnioski dotyczące przebudowy dróg. Przy okazji konferencji o Polskim Ładzie przypomniał, że kilka dni temu wojewoda łódzki ogłosił nabór wniosków do programu Rządowy Fundusz Rozwoju Dróg (przyjmowane do 20 sierpnia). Z dofinansowaniem do 80% przy udziale własnym minimum 20%.

  – Jako Zarząd Dróg przygotowujemy dwa wnioski, bo tyle można. Maksymalna wysokość wniosku, wynikająca z kosztorysu, to nie więcej niż 1 milion 200 tysięcy – wyjaśniał dyrektor Andrzej Barański. Pierwszy wniosek to 1 mln 150 tysięcy i budowa ul. Dereniowej i Cedrowej w jednym ciągu, nie tylko nawierzchnia poboczy, ale i kanał odwadniający. Drugi wniosek to prawie 350 tysięcy i ul. Garażowa, zmiana nawierzchni łącznie z zatoką i miejscami parkingowymi. Wnioski są jednoroczne, realizacja do końca 2022 roku.

  ZDM złożył także wniosek na 10 mln zł do programu Polski Ład w ramach wniosku do 30 mln złotych. Wkład własny to 5%, czyli 500 tys. złotych.

  – To dwa zadania. Pierwsze na blisko 6 mln złotych zawierające zmianę zdegradowanych nawierzchni tłuczniowych dróg i pobocza w osiedlach Zatorze i Klimkowizna. Około 20 ulic o łącznej długości około 6 km. Drugie zadanie to blisko 4 mln złotych dla osiedla Świątka i Dąbrowa. Zmiana nawierzchni na około 10 ulicach o łącznej długości około 4 km – mówił dyrektor ZDM. – Te wszystkie wnioski składamy dzisiaj. Powinniśmy zdążyć to zrealizować do końca 2022 roku, najpóźniej do połowy 2023.

  Przewidywana wartość inwestycji to 9.700.000 zł, a wnioskowana kwota to 9.215.000 zł.

  Na koniec prezydent wraz z naczelnik zieleni przedstawił projekt przebudowy Starego Rynku. Ratusz chciałby stworzyć włączającej, inspirującej i aktywizującej mieszkańców zielonej przestrzeni publicznej. To wniosek w ramach dofinansowania do 5 mln złotych.

  – Na początku zdecydowaliśmy, że będziemy chcieli przebudować chodniki, ale po wielu konsultacjach zdecydowaliśmy się na kompleksowe zagospodarowanie terenów w centrum miasta. Drogi wokół Starego Rynku zgodnie z projektem tramwajowym mają zmienić się w drogi jednokierunkowe. Płyta rynku wraz z ulicami bocznymi tworzyć będzie jeden plac. Zaplanowaliśmy przebudowę również ulicy łączącej Stary Rynek i kościół św. Mateusza, teren wokół pomnika Niepodległości oraz plac za kościołem. To wszystko zostanie przekształcone w oazę zieleni – zapowiadał prezydent.

  Oznacza to rezygnację z szachownicy. Planowane działania to stworzenie zespołu zieleni, budowa płyty rynku z nową posadzką oraz ukształtowaniem terenu z wykorzystaniem odzyskanej kostki granitowej z ul. Zamkowej, a także elementami małej architektury (m.in. fontanną posadzkową i toaletą), oświetleniem obiektów; uporządkowaniem przestrzeni wokół kościoła; modernizacją infrastruktury drogowej i technicznej (dojazd, parkowanie, ścieżka rowerowa, dojścia, przyłącza, ogólnodostępny internet) oraz usunięciem pomnika z czasu PRL.

  – Chcemy stworzyć teren zieleni wśródmiejskiej z ofertą spędzania wolnego czasu dla mieszkańców, oczywiście wykorzystując istniejącą zieleń wysoką i nawiązując do zapisów miejscowego planu – powiedziała naczelnik Agnieszka Pietrowska. To będzie zielony skwer dla mieszkańców. Chcemy połączyć w tej chwili niewykorzystywany plac, tworząc łącznik między bulwarami a parkiem Słowackiego. Będą uporządkowane i wytyczone ciągi komunikacyjne, uzupełnienie w brakujące i niezbędne elementy infrastruktury, oświetlenie podkreślające zabytki, nasadzenia. To będzie miejsce, gdzie będzie można usiąść, odpocząć, spotkać się ze znajomymi. Stworzymy możliwość odbycia małych koncertów.

  Przewidywana wartość inwestycji 5 mln zł. Kwota wnioskowana 4,5 mln zł. Czas realizacji to około 2 lata.

  Poprawność formalną wszystkich trzech wniosków zweryfikuje Bank Gospodarstwa Krajowego. Wyborem inwestycji do dofinansowania zajmie się powołana przy premierze komisja.

  Udostępnij