• Wójt oraz skarbnik gminy Ksawerów podpisali dwie umowy na dotacje w łącznej wysokości 80 tysięcy złotych. Chodzi o nowe boisko i promocję szczepień.

    Pierwsza dotyczy udzielonej z budżetu województwa łódzkiego dotacji celowej w wysokości 70 tysięcy złotych na realizację „Budowy boiska do piłki nożnej o nawierzchni ze sztucznej trawy na działce nr 2167/4 przy ul. Rzepakowej w Ksawerowie”. Planowany koszt zadania wynosi 333.898,86 zł. Termin realizacji to 31 grudnia 2021 roku.

    Druga umowa dotyczy zadania „Działania promocyjne, w tym organizacyjne, techniczne lub organizacyjno-techniczne, mające na celu zwiększenie liczby mieszkańców (w szczególności w wieku 60+) poddających się szczepieniu przeciw Covid-19”. Gmina zgodnie z umową otrzymała wsparcie w wysokości 10 tysięcy złotych, które zostaną przeznaczone na promocję szczepień wśród mieszkańców. Wydatki należy ponieść do 30 września.

    Udostępnij