• Dzisiaj (16 sierpnia) odbyła się nadzwyczajna, 37. sesja Rady Miejskiej, podczas której przegłosowano zasady udzielania dotacji na wymianę „kopciuchów”.

  Mimo okresu wakacyjnego i urlopów politycy spotkali się na nadzwyczajnej sesji zorganizowanej na wniosek prezydenta Mackiewicza. Wyjątkowo sprawnie i jednomyślnie przegłosowali cały blok uchwał, czyli 7 projektów. Najważniejszym z nich był ten określający zasady dofinansowań na wymianę tzw. “kopciuchów”.

  30 lipca informowaliśmy, że ratusz postanowił powrócić do programu walki o czyste powietrze poprzez likwidację starych pieców węglowych. Na dzisiejszej sesji podjęto uchwałę ustalającą zasady przyznawania dotacji na ten cel. Pomoc finansowa udzielana będzie osobom fizycznym w przypadku trwałej likwidacji „kopciucha” i wymiany go na nowe źródło ogrzewania (gazowe, na biomasę lub źródło o wyższej niż dotychczas sprawności wytwarzania ciepła). Dofinansowaniem objęte mogą być wyłącznie wydatki kwalifikowane poniesione na zakup oraz montaż nowych urządzeń do produkcji energii. Nie podlega mu zakup urządzeń przenośnych. Pomoc finansowa przysługuje tylko raz na dany lokal i objęte są nią tylko urządzenia, które zostały wykonane fabrycznie i zamontowane po raz pierwszy oraz spełniające wszelkie konieczne normy i dopuszczone do użytkowania na terenie naszego kraju.

  Wysokość dotacji wyniesie do 4.000 zł do zakupu i montażu źródła gazowego, do 3.000 zł do zakupu i montażu źródła na biomasę oraz do 2.000 zł do zakupu i montażu pieca węglowego. Pieniądze pochodzić będą z budżetu miasta i wyniosą 100 tys. złotych.

  Aby uzyskać taki zastrzyk gotówki, należy złożyć wniosek wraz z oświadczeniem o posiadanym prawie do dysponowania nieruchomością na cele budowlane, oświadczeniem o posiadaniu zgody wszystkich współwłaścicieli budynku/lokalu mieszkalnego na realizację inwestycji, kosztorysem/kalkulacją kosztów inwestycji, a w przypadku zmiany systemu ogrzewania na gazowe, umową o przyłączenie do sieci gazowej.

  Obowiązuje zasada kto pierwszy, ten lepszy.  Wnioski będą rozpatrywane według kolejności złożenia, aż do wyczerpania zabezpieczonych w budżecie na dany rok środków finansowych na ten cel.

  Więcej informacji i wzory wniosków dostępne na stronie BIP Urzędu Miejskiego pod linkiem: https://bip.um.pabianice.pl/artykul/1103/17380/projekt-uchwaly-w-sprawie-okreslenia-zasad-udzielania-dotacji-na-wymiane-weglowych-zrodel-ciepla

  Udostępnij