• Wójt gminy Dobroń podpisał umowę w sprawie udzielenia z budżetu województwa pomocy finansowej dla projektu integracji mieszkańców sołectwa Orpelów. 

    Jednym z projektów objętych dofinansowaniem województwa było „Utworzenie miejsca integracji społecznej w sołectwie Orpelów”. Wysokość dotacji wyniosła 10.000 zł.

    W ramach zadania zakupiono namiot ogrodowy oraz 14 zestawów ogrodowych (stoły i ławki). Dzięki zaangażowaniu i wspólnej pracy strażaków i mieszkańców sołectwa w sobotę, 7 sierpnia, mieliśmy okazję bawić się na pikniku sołeckim na placu przy OSP w Orpelowie – mówi Emilia Jardzioch, inspektor ds. Unii Europejskiej i promocji gminy Dobroń.

    Mieszkańcy przy udziale pań z koła gospodyń wiejskich oraz ochotniczej straży pożarnej przygotowali piknikowy poczęstunek dla gości. Nie zabrakło atrakcji dla najmłodszych w postaci dmuchawców, kreatywnych zabaw plastycznych oraz konkursów z nagrodami.

    foto: UG Dobroń

    Udostępnij