• W PCPR realizowany jest program „PRACUŚ”. Wsparciem objętych zostanie 276 osób.

  Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Pabianicach od 1 lipca 2020 do 30 czerwca 2023 roku jest realizatorem projektu pod nazwą „PRACUŚ” współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.

  – Celem głównym projektu jest zwiększenie dostępu do wysokiej jakości usług społecznych ograniczających ubóstwo i wykluczenie społeczne poprzez utworzenie i prowadzenie na terenie powiatu pabianickiego 74 miejsc świadczenia usług społecznych dla 276 osób – mówi Jarosław Grabowski, dyrektor PCPR.

  Jest to pomoc w formie usług opiekuńczych w miejscu zamieszkania (dla 4 mieszkańców gminy Dłutów), asystenta osobistego osoby niepełnosprawnej, klubu dla osób niesamodzielnych (30 mieszkańców gminy Dłutów), świetlicy środowiskowej (dla 15 mieszkańców gminy Dłutów), klubu dla osób niesamodzielnych (25 mieszkańców gminy Pabianice) oraz dwóch wypożyczalni sprzętu rehabilitacyjnego (dla 200 mieszkańców powiatu pabianickiego).

  – W ramach projektu Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie prowadzi dwie wypożyczalnie sprzętu rehabilitacyjnego. Pierwsza w Pabianicach dla mieszkańców gminy Lutomiersk, Konstantynów Łódzki, Pabianice, a druga prowadzona w Hucie Dłutowskiej przez F. Fidees dla mieszkańców gminy Dobroń, Pabianice, Ksawerów i Dłutów – dodaje Joanna Kupś, rzecznik prasowy starostwa.

  Sprzęt jest wypożyczany nieodpłatnie, a czas trwania wypożyczenia będzie dostosowany indywidualnie do potrzeb osoby niesamodzielnej.

  – Wypożyczalnia dysponuje łóżkami rehabilitacyjnymi, podnośnikami transportowo-kąpielowymi, koncentratorami tlenu, wózkami inwalidzkimi ręcznymi, wózkami inwalidzkimi elektrycznymi, rotorami kończyn dolnych i górnych oraz schodołazami kroczącymi – wylicza dyrektor PCPR.

  Wypożyczalnie czynne są: poniedziałek, środa, czwartek godz. 8.00 -16.00, wtorek godz. 8.00 – 17.00, piątek godz. 8.00 – 15.00.

  Całkowity koszt zadania to 5.330.966,63 zł, w tym wkład własny powiatu 61.640,52 zł i dofinansowanie 556.082,91 zł.

  Osoby zainteresowane udziałem w projekcie proszone są o złożenie w siedzibie Centrum formularza zgłoszeniowego do projektu. Szczegółowe informacje można uzyskać telefonicznie (42 215-66-60, wew. 2 lub wew. 0) oraz mailowo (sekretariat@pcpr-pabianice.pl).

  Udostępnij