• Od 1 do 8 września na terenie województwa rozpocznie się proces przełączania numeru alarmowego Straży Pożarnej 998 do Centrum Powiadamiania Ratunkowego w Łodzi.

    Dzwoniąc pod 998, zostaniemy połączeni z operatorem numerów alarmowych w CPR, który przyjmie zgłoszenie i przekaże je do właściwej jednostki organizacyjnej Państwowej Straży Pożarnej.

    Informacja od razu trafi do operatora numeru alarmowego w CPR, a dzięki temu możliwe będzie jednoczesne powiadomienie o zdarzeniu wszystkich właściwych służb.

    Udostępnij