• Powiat podpisał umowę na zadanie pn. „Konserwacja rowów”, by realizować działania melioracyjne związane m.in. z ich udrażnianiem.

    Konserwacja ta polega m in. na wykaszaniu porostów ze skarp rowów, wygrabianiu wykoszonych porostów, ścinaniu zakrzaczeń, odmulaniu rowów, usuwaniu korzeni po ściętych drzewach, uzupełnianiu ubytków w skarpach – wylicza Joanna Kupś, rzecznik starostwa powiatowego.

    Przekazane na ten cel fundusze to blisko 40 tysięcy złotych.

    Foto: starostwo

    Udostępnij