• Dzisiaj (31 sierpnia) w 41. rocznicę Sierpnia ’80 przedstawiciele samorządów, organizacji społecznych, związków i stowarzyszeń oświatowych wystąpią z apelem w obronie polskich szkół.

  Podpisanie apelu odbędzie się w czasie transmitowanej na żywo konferencji prasowej w Europejskim Centrum Solidarności w Gdańsku. Podczas spotkania zaprezentowane będą spoty kampanii społecznej #WolnaSzkoła.

  Przedstawiciele samorządów lokalnych, organizacji społecznych, nauczycielskich i oświatowych związków i stowarzyszeń stanowczo sprzeciwiają się zapowiadanym przez rząd szkodliwym zmianom w prawie oświatowym, zmierzającym do zniszczenia autonomii polskiej szkoły i drastycznego pogorszenia warunków nauczania. Domagają się konsultacji i dialogu dla wypracowania programów wspierających polską szkołę, która jest w bardzo trudnej sytuacji po okresie nauki zdalnej w czasie pandemii. Zapowiadają ścisłą współpracę na rzecz budowy wolnej szkoły: samorządnej, demokratycznej i odpowiadającej na wyzwania i problemy współczesnego świata – mówi Katarzyna Groblewska z Fundacji im. Stefana Batorego. – W kampanii udział bierze kilkadziesiąt organizacji społecznych działających na rzecz dobrej edukacji oraz Stowarzyszenie Samorządy dla Polski, Ogólnopolskie Stowarzyszenie Kadry Kierowniczej Oświaty, Związek Nauczycielstwa Polskiego i Niezależny Związek Zawodowy Oświata Polska.

  Kampanię wspiera: Związek Miast Polskich, najstarsza polska organizacja samorządowa skupiająca ponad 350 miast, oraz Unia Metropolii Polskich, która zrzesza 12 największych miast. Codziennie włączają się do niej nowe organizacje i grupy obywatelskie oraz osoby o dużym autorytecie w swoich środowiskach.

  – Podczas wakacji rząd przygotował radykalne zmiany przepisów dotyczących funkcjonowania szkoły. Mają być one uchwalone przez sejm już we wrześniu. Rząd chce odebrać rodzicom i samorządom lokalnym wpływ na szkoły. Cofnąć szkołę do minionego stulecia. Poddać dyrektorów i dyrektorki, nauczycielki i nauczycieli bezpośredniej ministerialnej kontroli. Karać za niezależność, samodzielność i twórcze myślenie. Usuwać niewygodnych dyrektorów i dyrektorki, i obsadzać placówki posłusznymi władzy funkcjonariuszami. Wprowadzić w szkole znaną z okresu PRL atmosferę donosów, kontroli i strachu. Uczyć w sposób, który nie przygotowuje naszych dzieci do wyzwań XXI wieku. Nowe przepisy dotkną każdego, kto ma do czynienia ze szkołą. Czyli 4,6 miliona  uczniów i uczennic, ponad 700 tysięcy nauczycielek i nauczycieli oraz ich rodziny – dodaje Groblewska.

  Transmisja z konferencji prowadzona będzie na żywo na:

  https://www.facebook.com/wolnaszkola.org

  https://www.facebook.com/SamorzadyDlaPolski
  https://www.facebook.com/znpedupl
  https://www.facebook.com/protestzwykrzyknikiem/
  https://www.facebook.com/FundacjaBatorego
  https://www.facebook.com/fundacjanarzeczprawucznia
  https://www.facebook.com/janauczyciel
  https://www.facebook.com/Dopamina-Lab-432853420857478
  https://www.facebook.com/Szkoła-cieszy-n-108802218033404
  https://www.facebook.com/hfhrpl

  Aktualna lista uczestników i uczestniczek kampanii na stronie: www.wolnaszkola.org

  Foto: Fundacja im. Stefana Batorego

  Udostępnij