• Tuż przed rozpoczęciem nowego roku szkolnego starosta ogłosił, kto obejmie dyrektorskie stanowiska w szkołach mu podlegających.

  I tak dyrektor II LO Krzysztof Zajda będzie pełnić stanowisko dalej, od 1 września 2021 do 31 sierpnia 2026 roku. Podobnie dyrektor ZS nr 1 Paweł Szałecki. Dyrektor ZS nr 4 w Konstantynowie Marzenie Kobojek przedłużył pełnienie stanowiska od 1 września 2021 do 31 sierpnia 2025 roku. Pełniąca obowiązki dyrektora ZS nr 2 Eliza Matusiak uzyskała przedłużenie pełnienia funkcji do 31 sierpnia 2022 roku.

  Starostwo powierzyło stanowisko pełniącego obowiązki dyrektora ZS nr 5 od 1 września 2021 do 31 sierpnia 2022 roku Magdzie Biskupskiej. To w związku z odejściem na emeryturę dotychczasowej dyrektor Bożeny Bulzackiej.

  Podczas wtorkowej sesji Rady Powiatu podjęto jednogłośnie dwie uchwały związane z powiatową oświatą.

  19 głosami przyjęto projekt w sprawie ustalenia regulaminu wynagrodzenia nauczycieli szkół i placówek oświatowych prowadzonych przez powiat.

  – Ten projekt uchwały dotyczy zwiększenia dodatku funkcyjnego dla doradcy metodycznego z 15 na 30% oraz nauczyciela konsultanta z 20 na 40% wynagrodzenia zasadniczego nauczyciela mianowanego posiadającego klasyfikacje magistra z przygotowaniem pedagogicznym – wyjaśniała wicestarosta Gabriela Wenne-Błażyńska. Wprowadzenie zmian jest konieczne w celu zapobiegania niedoborom kadrowym, jakie mogą się pojawić i jakie się pojawiają. W związku z tym, że nauczyciele, którzy są zatrudnieni w Powiatowym Ośrodku Doskonalenia Nauczycieli, nie są zatrudnieni na pełny etat, tak jak w wojewódzkich ośrodkach, tylko jest to dodatkowe zatrudnienie, muszą to być nauczyciele najlepsi, wybitni, tak aby mogli prowadzić szkolenia dla młodych nauczycieli.

  Dla doradców metodycznych dodatek finansowany pochodzi ze środków dotacji od wojewody, a dla nauczycieli konsultantów – ze środków powiatu.

  18 głosami z kolei przyjęto uchwałę w sprawie szczególnych zasad udzielenia i rozmiaru obniżek tygodniowego obowiązkowego wymiaru zajęć nauczycielom, którym powierzono stanowiska kierownicze oraz określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru zajęć niektórych nauczycieli w szkołach lub placówkach oraz szczegółowych zasad zwalniania od obowiązków realizacji tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych.

  – Zmiana dotyczy obniżenia tygodniowego obowiązku dla nauczycieli w Powiatowym Ośrodku Doskonalenia. Powodem jest dysproporcja jaka wynika między pensum nauczyciela konsultanta a doradcy metodycznego. Dla konsultanta wynosi ona 35 godzin, a dla doradcy 18, choć realizują podobne zadania i obowiązki. Przeciążenie godzinowe nauczycieli może spowodować niedobory kadrowe i zagrażać prawidłowemu funkcjonowaniu ośrodka – mówiła dziś wicestarosta.

  Starostwo zmieniło ilość godzin nauczycieli konsultantów z 35 na 28.

  Udostępnij