• Zarząd Województwa Łódzkiego podczas pikniku w Ksawerowie przyznał granty w ramach programu Sołectwo na Plus.

    Chodzi o granty w wysokości 10.000 zł. Symboliczne czeki zostały przekazane 2 września podczas pikniku wojewódzkiego w Ksawerowie przez członka zarządu Roberta Baryłę oraz radną sejmiku województwa Dorotę Więckowską.

    Czeki zostały przekazane na ręce sołtys Pawłówka Marii Skupień i sołtysa Ślądkowic Bogdana Michasia. W imieniu sołtysów Świerczyny i Drzewocin czeki odebrała wójt gminy Dłutów Grażyna Maślanka-Olczyk. Gratulacje! – poinformowali urzędnicy.

    foto: UG

    Udostępnij