• W gospodarstwie agroturystycznym „Dolina koni” w Dłutówku zebrali się członkowie Polskiego Związku Niewidomych w Pabianicach. Okazją było 70-lecie ich związku. 

  Jubileuszowe, plenerowe spotkanie osób niewidomych i słabowidzących z terenu powiatu pabianickiego zorganizował zarząd Koła Terenowego PZN w Pabianicach. Przybyłych na uroczystość członków Koła i zaproszonych gości powitała prezes Jadwiga Bobowiak.

  Starostwo reprezentował Jacek Wróblewski, członek Zarządu Powiatu Pabianickiego.

  – Serdecznie dziękuję zarządowi Koła za wieloletnią działalność na rzecz osób niewidomych i słabowidzących z terenu naszego powiatu. Życzę wam wytrwałości i dalszych sukcesów w pomocy innym – powiedział.

  Na ręce prezes Bobowiak przekazał pamiątkową tabliczkę.

  Wśród zebranych gości byli również przedstawiciele Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Pabianicach na czele z wiecedyrektor Zofią Kriger-Kozłowską.

  Udostępnij