• 28 września po ciężkiej chorobie zmarł aspirant sztabowy w stanie spoczynku Rafał Dzwonnik. Miał 46 lat.

  Dzisiaj po ciężkiej chorobie zmarł nasz kolega i przyjaciel aspirant sztabowy w stanie spoczynku Rafał Dzwonnik – poinformowała podkom. Ilona Sidorko, rzecznik pabianickiej policji. – Komendant insp. Jarosław Tokarski wraz z zastępcami, policjantami i pracownikami tutejszej komendy, jego najbliższym i przyjaciołom składają wyrazy głębokiego współczucia.

  17 września wojewoda łódzki Tobiasz Bocheński w obecności komendanta wojewódzkiego nadinsp. Sławomira Litwina i naszego komendanta insp. Jarosława Tokarskiego wręczył asp. szt. Rafałowi Dzwonnikowi srebrny Medal za Długoletnią Służbę przyznany przez prezydenta RP. Ze względu na stan zdrowia pabianickiego policjanta (chorował na glejaka) uroczyste spotkanie odbyło się u niego w domu.

  Za zaangażowanie, profesjonalizm oraz wzorowo pełnioną służbę Rafał Dzwonnik był wielokrotnie wyróżniany nagrodami komendanta głównego policji, komendanta wojewódzkiego oraz komendanta powiatowego. Aspirant sztabowy Dzwonnik do realizowanych zadań podchodził zawsze z należytą starannością. Zdecydowanie w działaniu oraz umiejętność analitycznego myślenia umożliwiały mu bardzo sprawne realizowanie powierzonych obowiązków służbowych, z których wywiązywał się wzorowo – wspomina podkom. Sidorko. – Był pełnym pasji policjantem, a zarazem wesołym i życzliwym człowiekiem. Rafał na zawsze pozostanie w naszej pamięci jako ciepły, uśmiechnięty i pogodny Kolega.

  Rafał Dzwonnik wstąpił do służby w policji 20 listopada 2000 roku. Przez pierwsze 6 lat związany był z wydziałem dochodzeniowo-śledczym VII komisariatu w Łodzi, gdzie zajmował kolejno stanowiska kursanta, policjanta, referenta oraz asystenta. Od 2006 roku pełni służbę w komendzie powiatowej w Pabianicach (najpierw jako detektyw, a następnie specjalista wydziału dochodzeniowo-śledczego). Bardzo wysoki poziom pracy zyskiwał wielokrotnie uznanie w oczach przełożonych, jak również nadzorujących postępowania prokuratorów. Od 1 września 2017 roku życie zawodowe poświęcił pracy z młodzieżą. Zajął stanowisko specjalisty zespołu do spraw nieletnich i patologii, w którym pełni funkcję nieetatowego kierownika zespołu. Jest inicjatorem wielu działań profilaktycznych mających zapobiec demoralizacji wśród nieletnich. Współpracował z organizacjami społecznymi, samorządowymi oraz fundacjami, organizując spotkania, które miały aktywizować młodzież do działania (m.in. „Świadomy rodzic – szczęśliwe dziecko”, którego celem było pokazanie relacji między rodzicami a dziećmi i przeciwdziałanie niepożądanym skutkom wzajemnego niezrozumienia czy projekt „Randka z tolerancją” mający na celu nauczyć dzieci i młodzież tolerancji wobec innych osób).

  foto: policja

  Udostępnij