• W związku z trwającą przebudową linii tramwajowej od 4 października (poniedziałek) zamknięte dla ruchu zostaną kolejne ulice i skrzyżowania.

  Wykonawca zamknie ulice Stary Rynek i Zamkową na odcinku od ul. Sobieskiego do ul. Piłsudskiego wraz ze skrzyżowaniami z ulicami Stary Rynek oraz Gdańską, a także ulicę Warszawską na odcinku od ul. Kaplicznej do ul. Konstantynowskiej.

  Dopuszczone będą wyłącznie wjazdy docelowe do posesji – mówi Małgorzata Wilczek, kierownik działu przygotowania i realizacji inwestycji PROGREG InfraCity. – Zamknięcie wynika z postępujących robót budowlanych związanych z przebudową układu torowo-drogowego.

  Wykonawca rozpocznie od rozbiórki istniejącej nawierzchni torowiska i jezdni, po czym przystąpi m.in. do robót ziemnych, przebudowy istniejącego uzbrojenia podziemnego, przebudowy oświetlenia ulicznego, budowy warstw konstrukcyjnych torowiska i jezdni. Zakres prac obejmuje również rozbiórkę istniejącego mostu na rzece Dobrzynce oraz budowę nowego przepustu w tej lokalizacji.

  W związku z planowanym zamknięciem ulic zostaną wprowadzone tymczasowe zmiany tras linii 4, 6, D, T i Z41.

  LINIE 4, 6: WALTERA JANKEGO – … – 20 Stycznia – Skargi – Bóźniczna (z powrotem: Szewska) – Konstantynowska – Partyzancka – św. Jana – Kilińskiego – dalej bez zmian

  Analogiczna zmiana trasy obowiązuje w przeciwnym kierunku

  LINIA D – kursy z Sikorskiego: SIKORSKIEGO – Partyzancka – Piłsudskiego – św. Rocha – Okulickiego – Zamkowa – św. Jana – Partyzancka – Staszewskiego – dalej bez zmian

  ŁASK – … – Staszewskiego – Partyzancka – św. Jana – Zamkowa – Piłsudskiego – Partyzancka – SIKORSKIEGO

  LINIA D – kursy z Waltera-Jankego (weekendy): WALTERA JANKEGO – … – 20 Stycznia – Skargi – Bóźniczna – Konstantynowska – Partyzancka – Piłsudskiego – św. Rocha – Okulickiego – Zamkowa – św. Jana – Partyzancka – Staszewskiego – dalej bez zmian

  ŁASK – … – Staszewskiego – Partyzancka – św. Jana – Zamkowa – Piłsudskiego – Partyzancka – Konstantynowska – Warszawska – Szewska – … – WALTERA JANKEGO

  LINIA T: DWORZEC PKP – Łaska – Wiejska – Moniuszki – Kilińskiego – św. Jana – Partyzancka – Sikorskiego – Warszawska – …

  RZGÓW/GUZEW RZGÓW/GUZEW – … – Warszawska – Sikorskiego – Partyzancka – św. Jana – Kilińskiego – Moniuszki – Szarych Szeregów – DWORZEC PKP

  LINIA Z41: WIEJSKA – … – Zamkowa – Staszewskiego – Partyzancka – św. Jana – Kilińskiego – Roweckiego – Nawrockiego – Warszawska – …

  ŁÓDŹ ŁÓDŹ – … – Warszawska – Dobra – Skargi – Nawrockiego – Roweckiego – Kilińskiego – św. Jana – Partyzancka – Staszewskiego – Zamkowa – Łaska – WIEJSKA

  Ponadto zostaną wprowadzone drobne korekty w rozkładach jazdy linii 2 i 7 (dotyczy kursów wyjazdowych z zajezdni i późnowieczornych w dni robocze) oraz 263 i 265 (korekty godzin odjazdów związane z utrudnieniami w kursowaniu).

  Korekty godzin odjazdów dotyczą także linii 4, 6, T i Z41.

  Udostępnij