• Na dzisiejszej 40. sesji Rady Powiatu postanowiono pomóc Konstantynowowi Łódzkiemu w walce z dzikim wysypiskiem śmieci.

    Powiat zobowiązał się do pomocy finansowej przy realizacji zadania „Ochrona powierzchni ziemi – likwidacja dzikiego wysypiska odpadów w Konstantynowie Łódzkim przy ul. Krzywej, działka nr ewid. 45/3, obręb K-1”.

    – Pomoc z naszej strony to 40 tysięcy złotych, czyli 80% wartości złożonego wniosku przez gminę Konstantynów Łódzki. 10 tysięcy będzie po ich stronie. Wartość tego zadania będzie wielokrotnie wyższa. W rozmowie z pracownikami Urzędu Miejskiego w Konstantynowie dowiedziałem się, że była robiona wycena i stwierdzono, że będzie to kosztowało około 200 tysięcy złotych, ale my możemy wesprzeć taką kwotą – tłumaczył członek zarządu Robert Kraska. – Jest to wysypisko śmieci z lat 60.-70., zrekultywowane, ale nie było tam żadnych zabezpieczeń i przez 20 kolejnych lat zwożono tam różnego rodzaju odpady. Wielkość tego złoża to wielkość dziedzińca naszego starostwa.

    Uprzątnięty teren będzie monitorowany i zabezpieczony szlabanem, by nie dopuścić do ponownego nagromadzenia odpadów.

    Za udzieleniem pomocy finansowej głosowało 21 radnych.

    Udostępnij