• Radny miejski złożył pismo do starosty w sprawie oznakowania przejścia dla pieszych na Zatorzu.

    Kolejne pismo złożone do pana starosty. Fatalny stan oznakowania poziomego przejścia dla pieszych na skrzyżowaniu ul. Wspólnej z Karniszewicką – mówi radny miejski i przewodniczący klubu PiS Włodzimierz Stanek. – Zwracam się w imieniu mieszkańców tej części miasta o odnowienie oznakowania poziomego na skrzyżowaniu tych ulic.

    Foto: Włodzimierz Stanek

    Udostępnij