• Niedawno informowaliśmy, że od 4 października (poniedziałek) zostanie zamknięty kolejny odcinek ul. Zamkowej i ul. Warszawskiej. Dzisiaj wykonawca zmienił zdanie…

  W celu zminimalizowania utrudnień dla mieszkańców na czas przeprowadzanej rozbiórki torowiska utrzymany zostanie tymczasowo ruch drogowy. Dotyczy to odcinka od ul. Sobieskiego do ul. Piłsudskiego wraz ze skrzyżowaniami z ulicami Stary Rynek oraz Gdańską. Zgodnie z zatwierdzoną organizacją ruchu pozostanie zamknięcie wlotu w ul. Stary Rynek (zachodnia pierzeja, przy kościele) oraz skrzyżowanie z ul. Gdańską.

  Ruch drogowy zostanie utrzymany z wyjątkiem komunikacji miejskiej, która zgodnie z przyjętą tymczasową organizacją ruchu zostanie skierowana na objazdy – mówi Małgorzata Wilczek, kierownik działu przygotowania i realizacji inwestycji w PROGREG InfraCity.

  Ul. Warszawska na odcinku od ul. Kaplicznej do ul. Konstantynowskiej pozostanie zgodnie z wcześniejszą informacją zamknięta dla ruchu. Dopuszczone będą wyłącznie wjazdy docelowe do posesji.

  Powyższe zmiany zostaną wprowadzone na okres od 3 do 4 tygodni, do czasu przystąpienia do kolejnych etapów robót.

  – Pomimo że utrzymany zostanie tymczasowo ruch drogowy na Zamkowej, wykonawca zwraca się z prośbą do mieszkańców o zachowanie ostrożności i zwrócenie uwagi, że jest to teren budowy, po którym będą poruszać się pojazdy i maszyny budowlane – dodaje Wilczek.

  Wykonawca rozpocznie od rozbiórki istniejącej nawierzchni torowiska i jezdni, po czym przystąpi m.in. do robót ziemnych, przebudowy istniejącego uzbrojenia podziemnego, przebudowy oświetlenia ulicznego, budowy warstw konstrukcyjnych torowiska i jezdni. Zakres prac obejmuje również rozbiórkę istniejącego mostu na rzece Dobrzynce oraz budowę nowego przepustu w tej lokalizacji.

  Udostępnij