• Od początku października do końca listopada we współpracy z  Centrum Profilaktyki i Reedukacji „Atelier” prowadzone jest badanie pn. „Diagnoza Społeczna Miasta Pabianic 2021″.

  W związku z tym prosimy dorosłych mieszkańców o uzupełnienie anonimowej ankiety – mówi Aneta Klimek, rzecznik ratusza.

  Pytania w ankiecie dotyczą m.in. pomocy społecznej, uzależnień, przemocy w rodzinie, sytuacji materialnej, pracy, czasu wolnego, aktywności społecznej, problemów demograficznych, bezpieczeństwa, sytuacji osób starszych i niepełnosprawnych czy skutków wystąpienia pandemii.

  Raport z badania posłuży m.in. do opracowania strategii rozwiązywania problemów społecznych i przy opracowaniu programów profilaktycznych, np. rozwiązywania problemów alkoholowych czy przeciwdziałania narkomanii – dodaje rzeczniczka. – Badanie ankietowe przygotowane  dla uczniów starszych klas szkół podstawowych i ponadpodstawowych zostanie bezpośrednio przesłane  do  pabianickich placówek  oświatowych.

  Udział w badaniu jest dobrowolny i anonimowy. Ostatnia diagnoza społeczna była robiona w 2015 roku.  

  Link do ankiety: https://pabianicemieszkancy.webankieta.pl/

  Udostępnij