• W Zespole Szkół nr 2 odbyło się dzisiaj (13 października) spotkanie z okazji Dnia Edukacji Narodowej. Miłym akcentem uroczystości było wyróżnienie „Kryształowym Sercem” opiekunki szkolnych krwiodawców Małgorzaty Cieślak za działalność na rzecz Ruchu HDK PCK oraz PCK.

    Do zgromadzonych zwrócił się Andrzej Chałupka, prezes rejonowego oddziału PCK.

    – Małgorzata Cieślak opiekuje się krwiodawcami z waszej szkoły, którzy bardzo wiele znaczą w skali powiatu, miasta i województwa. Jesteście pierwszą szkołą, która miała założony klub honorowych dawców krwi Polskiego Czerwonego Krzyża. Jesteście jedną z niewielu szkół, które posiadają najwyższe odznaczenie, jakie może przyznać Polski Czerwony Krzyż, czyli odznakę honorową PCK I stopnia za honorowane oddawanie krwi przez młodych ludzi. Spiritus movens tego wszystkiego jest Małgorzata Cieślak, która w 2006 roku zaczęła się opiekować szkolnymi krwiodawcami i od tego momentu ilość oddanej krwi wzrasta z roku na rok. Wiecie doskonale wszyscy państwo, że nie ma jeszcze takiego leku, który zastąpiłby krew. Ktoś, kto go wynajdzie, to być może kiedyś otrzyma wszystkie nagrody świata, ale jak na razie krew jest bezcenna. To, co płynie w waszych żyłach, to jest lek najcenniejszy, jaki człowiek może dać drugiemu człowiekowi. Pamiętajcie o tym wszyscy ci, którzy krew oddają, że dzień po dniu, kropla po kropli wypełniacie ten świat swoją dobrocią.

    Małgorzata Cieślak od samego początku swojej pracy zawodowej (1986r.) jest nauczycielem w Zespole Szkół nr 2 im. prof. Janusza Groszkowskiego w Pabianicach. Jest wieloletnim działaczem Polskiego Czerwonego Krzyża. W 2006r. zostaje opiekunem Szkolnego Klubu Honorowych Dawców Krwi Polskiego Czerwonego Krzyża w Zespole Szkół nr 2. Od momentu, kiedy w szkole zaczęła się opiekować honorowymi dawcami krwi, znacznie wzrosła ilość oddawanej przez nich krwi. Zespół Szkół nr 2 jest pierwszą ponadpodstawową szkołą z Pabianic i powiatu pabianickiego, w której powstał Szkolny Klub Honorowych Dawców Krwi Polskiego Czerwonego Krzyża. Młodzi krwiodawcy z tej szkoły oddali do chwili obecnej ponad 700 litrów krwi. Tak znacząca ilość oddanej honorowo krwi przez uczniów szkoły zaowocowała tym, że Zespół Szkół nr 2, jako pierwsza szkoła ponadpodstawowa w Pabianicach i powiecie pabianickim, za osiągnięcia w honorowym oddawaniu krwi oraz w propagowaniu Ruchu Honorowego Krwiodawstwa Polskiego Czerwonego Krzyża w środowisku młodzieży szkolnej, została wyróżniona Odznaką Honorową Polskiego Czerwonego Krzyża III st. (2007r.) oraz I st. (2016r.). Łącznie w akcjach honorowego oddawania krwi w tej szkole wzięło udział ponad 1.550 uczniów. Honorowi krwiodawcy z Zespołu Szkół nr 2, którymi Małgorzata Cieślak się opiekuje, bardzo czynnie uczestniczą w Turnieju „Młoda Krew Ratuje Życie” (I miejsca w ilości oddanej krwi w latach 2016-2020 w powiecie pabianickim). Za swoje osiągnięcia w zakresie promowania honorowego oddawania krwi i honorowe oddawanie krwi przez uczniów szkoły, szkoła została w 2016r. wyróżniona Odznaką „Zasłużony Honorowy Dawca Krwi” I stopnia. Ona sama za działalność na rzecz Ruchu Honorowych Dawców Krwi Polskiego Czerwonego Krzyża oraz Polskiego Czerwonego Krzyża była wyróżniona: Srebrnym i Złotym Krzyżem Zasługi, Medalem Komisji Edukacji Narodowej, Odznaka Honorową Polskiego Czerwonego Krzyża III st., Odznaką „Za Zasługi dla regionalnego Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Łodzi”, Medalami 60-lecia Ruchu HDK PCK oraz 100-lecia powstania PCK.

    Udostępnij