• Wczoraj (13 października) w Szkole Podstawowej nr 16 straż miejska przeprowadziła w klasach pierwszych spotkania profilaktyczne.

    Dotyczyły one agresji i przemocy rówieśniczej.

    Omawiane były metody unikania konfliktów rówieśniczych, jak radzić sobie ze złością i agresją. Celem zajęć było zwiększenie bezpieczeństwa uczniów na terenie szkoły i poza nią – mówi Tomasz Makrocki, komendant SM.

    Foto: SM

    Udostępnij