• 17 listopada wójt Dobronia podpisał umowę na opracowanie dokumentacji i roboty budowlane dla zadania pn. „Budowa sali gimnastycznej w systemie budownictwa pasywnego w Mogilnie Dużym”.

    Zadanie realizowane będzie do września 2023 roku w formule zaprojektuj-wybuduj. W wyniku przetargu została wyłoniona Grupa Ekoenergia.

    Na projekt gmina Dobroń otrzymała dofinansowanie z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020 w wysokości 4.020.280,16 zł.

    Głównym celem projektu jest poprawa jakości powietrza poprzez budowę budynku pasywnego sali gimnastycznej w Mogilnie Dużym. Do celów szczegółowych zalicza się m.in. obniżenie kosztów ogrzewania, zwiększenie produkcji energii za źródeł odnawialnych, dążenie do utrzymania niskoemisyjnego zaspokajania potrzeb społeczeństwa oraz poprawę zdrowia i jakości życia mieszkańców – mówią urzędnicy z Dobronia.

    Foto: UG Dobroń

    Udostępnij