• Od końca wakacji na drodze wojewódzkiej nr 485 trwają prace remontowe. Odcinek między Jadwininem a Pawlikowicami jest całkowicie zamknięty. Objazdem jeździć będziemy do połowy grudnia. Jakie prace muszą być jeszcze wykonane?

  Remont niespełna kilometrowego odcinka DW 485 pod Pabianicami ruszył pod koniec sierpnia Zakończyć miał się w listopadzie. Od tygodnia wiemy, że potrwa dłużej.

  Ze względu na krótki okres od rozpoczęcia robót, technologię wykonania konstrukcji drogi z zastosowaniem georusztów oraz kolizje prowadzonych robót z kablami średniego napięcia i siecią teletechniczną termin zakończenia robót został przesunięty do 14 grudnia 2021 roku – informuje Krzysztof Hemer z wydziału realizacji inwestycji w Zarządzie Dróg Wojewódzkich w Łodzi. 

  Objazdami jeździć będziemy więc przynajmniej do połowy grudnia. Jakie prace zostały jeszcze do wykonania?

  Do 4 grudnia zaplanowane zostało wykonanie warstwy ścieralnej na ciągu głównym. Do 8 grudnia zakończenie nawierzchni ścieżki rowerowej i wlotu w drogę gminną w Jadwininie. Do 14 grudnia pozostaną roboty wykończeniowe, budowa rowu i poboczy, oznakowanie wraz z montażem urządzeń bezpieczeństwa ruchu. Rozbudowany odcinek drogi wojewódzkiej planuje się dopuścić do ruchu do 20 grudnia – przekazał nam dziś Krzysztof Hemer.

  W ramach zadania powstaje ścieżka rowerowa oraz nowe chodniki, zjazdy, zatoki autobusowe, kanalizacja deszczowa i oświetlenie. Wymieniona zostanie również częściowo konstrukcja jezdni. Wartość prac to 4,6 mln złotych. 

  Udostępnij