• Zakończono budowę oświetlenia ulicznego w Drzewocinach i zamontowano lampy solarne w Świerczynie. Projekty współfinansowane są z budżetu województwa w ramach programu „Sołectwo na Plus”.

    Wsparcie w wysokości 10.000 zł pozyskane z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Łódzkiego oraz środki własne z budżetu gminy w wysokości 149.900 zł umożliwiły gminie Dłutów zakup i montaż 34 lamp ulicznych w Drzewocinach.

    W sołectwie Świerczyna z kolei zakupiono i zamontowano 2 lampy solarne. Całkowita wartość projektu wyniosła 10.000 zł (wsparcie Urzędu Marszałkowskiego w wysokości 9.990 zł).

    foto: Gmina Dłutów

    Udostępnij