• 24 stycznia odbędzie się pierwsza poświąteczna objazdowa zbiórka choinek. 7 lutego kolejna – poinformował ratusz.

    Podczas akcji będzie można oddać naturalne choinki. Powinny one być pozbawione wszelkich ozdób i bez doniczek. Nie będą odbierane sztuczne!

    Odbiór choinek odbędzie się po telefonicznym zgłoszeniu do wydziału ochrony środowiska pod nr.: 42 225-46-28, 42 225-46-29. Zgłoszenia na 24 stycznia przyjmowane będą do 21 stycznia do godziny 12.00, na 7 lutegodo 4 lutego do godz. 12.00.

    Odbiór jest nieodpłatny. Podczas akcji nie będą odbierane inne odpady.

    Udostępnij