• Prezydent Grzegorz Mackiewicz zachęca do przekazania 1% podatku dochodowego od osób fizycznych za 2021 rok na lokalne organizacje pożytku publicznego.

  Dzięki środkom pozyskanym z 1% pabianickie organizacje mogą wykonywać działalność statutową, między innymi pomagać osobom niepełnosprawnym i rodzinom w trudnej sytuacji życiowej, rozwijać pasje u dzieci i młodzieży czy sprawować opiekę nad zwierzętami.

  Ostatni czas pokazał, że na naszych wolontariuszy możemy liczyć również w trudnych kryzysowych sytuacjach, kiedy bezinteresownie wspierają pabianiczan zmagających się z chorobą COVID-19 i związaną z tym przymusową izolacją. Dlatego zachęcamy do wspierania pabianickich społeczników i do przekazania 1% podatku dochodowego od osób fizycznych za ubiegły rokmówi Aneta Klimek, rzecznik ratusza.

  Termin rozliczenia PIT upływa 30 kwietnia 2022 roku. Przekazując 1% podatku na daną jednostkę, należy wpisać nr KRS oraz cel szczegółowy.

  Organizacje pożytku publicznego z Pabianic:

  1. Fundacja Pomocy Zwierzętom Kundel Bury w Pabianicach – KRS 0000461812

  2. Fundacja „Wakacje Marzeń” – KRS 0000272371

  3. Polskie Stowarzyszenie Na Rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną Koło w Pabianicach – KRS 0000036204

  4. Stowarzyszenie „Jesteśmy Tacy…” – KRS 0000227161

  5. „Stowarzyszenie Razem przy Dziennym Ośrodku Adaptacyjnym dla Osób Niepełnosprawnych w Pabianicach” – KRS 0000052354

  6. Towarzystwo Muzyczne im. Karola Nicze – KRS 0000003793

  7. Stowarzyszenie Abstynentów „Granica” – KRS 0000169770

  8. Stowarzyszenie Opieki Hospicyjnej Powiatu Pabianickiego – KRS 0000178499

  9. Katolickie Stowarzyszenie w Służbie Nowej Ewangelizacji „Wspólnota św. Tymoteusza’’ – KRS 0000059009

  10. Fundacja RAMPA Pabianice – KRS 0000552517

  Terenowe jednostki organizacji posiadających status OPP:

  1. Hufiec Pabianice Związku Harcerstwa Polskiego – KRS 0000283814

  cel szczegółowy: Hufiec Pabianice

  2. Polski Związek Filatelistów – KRS 0000201405

  cel szczegółowy: Koło Pabianice

  3. Polski Związek Niewidomych – KRS 0000087884

  cel szczegółowy: Koło Terenowe w Pabianicach

  4. Światowy Związek Żołnierzy Armii Krajowej – KRS 0000113420

  cel  szczegółowy: Koło w Pabianicach

  5. Stowarzyszenie Miłosierdzia św. Wincentego a’Paulo – KRS 0000175353

  cel  szczegółowy: AIC Pabianice

  6. Towarzystwo Pomocy im. św. Brata Alberta – KRS 0000069581

  cel szczegółowy: Koło Pabianickie

  7. Polski Czerwony Krzyż – KRS 0000225587

  cel  szczegółowy: Zarząd Rejonowy w Pabianicach

  8. Związek Kombatantów Rzeczypospolitej Polskiej i Byłych Więźniów Politycznych – KRS 0000106108

  cel szczegółowy: Koło Powiatowe w Pabianicach

  9. Związek Ochotniczych Straży Pożarnych Rzeczypospolitej Polskiej – KRS 0000116212

  cel szczegółowy: Ochotnicza Straż Pożarna w Pabianicach

  10. Polski Komitet Pomocy Społecznej – KRS 0000041349

  cel szczegółowy: Zarząd Miejsko-Gminny w Pabianicach

  11. Związek Ochotniczych Straży Pożarnych Rzeczpospolitej Polskiej – KRS 0000116212

  cel szczegółowy: Oddział Powiatowy w Pabianicach

  Udostępnij