• News will be here
 • Uchodźca z Ukrainy otrzyma pomoc medyczną na takich samych zasadach jak polski pacjent. Za leczenie zapłaci NFZ z budżetu państwa – poinformowała dziś rzeczniczka Łódzkiego Oddziału Wojewódzkiego.

  Rząd przygotowuje specjalne rozwiązania prawne, które umożliwią rozliczenie świadczeń medycznych udzielonych obywatelom Ukrainy przybywającym do RP w związku z agresją militarną Rosji.

  Dotyczy to obywatela Ukrainy, który posiada zaświadczenie lub odcisk stempla w dokumencie podróży wystawiony przez straż graniczną RP po przekroczeniu granicy od 24 lutego w związku z konfliktem zbrojnymi  potwierdzający legalny pobyt na terytorium Polski – mówi Anna Leder, rzecznik prasowy Łódzkiego Oddziału Wojewódzkiego NFZ.

  Przepisy obejmą placówki medyczne, które mają podpisany kontrakt z Narodowym Funduszem Zdrowia. Zmiany w prawie będą obowiązywały z mocą wsteczną od 24 lutego.

  Zasady udzielania świadczeń medycznych dla obywateli Ukrainy oraz ich rozliczania będą identyczne, jak w przypadku polskich pacjentów. Obywatele Ukrainy będą posiadać dodatkowy tytuł uprawniający do świadczeń zdrowotnych w Polsce – dodaje rzeczniczka. – Za świadczenia zapłaci Narodowy Fundusz Zdrowia ze środków z budżetu państwa. Podstawą rozliczeń będą stawki zapisane w umowach z NFZ.

  Trwa przygotowanie specjalnych rozwiązań prawnych, ale świadczeniodawcy, gdy trafi do nich pacjent z Ukrainy, już teraz nie powinni odmawiać mu pomocy, odsyłać pacjenta do innego świadczeniodawcy, domagać się od niego zapłaty za udzielone świadczenia i nie powinni wystawiać za nie faktur. Za to powinni ewidencjonować odrębnie każdy przypadek udzielenia pomocy obywatelowi Ukrainy na podstawie danych z paszportu i /lub z innego dokumentu podróży albo z zaświadczenia wydanego przez straż graniczną RP.

  Sprawozdawanie i rozliczanie z OW NFZ świadczeń zdrowotnych udzielonych obywatelom Ukrainy w ramach umów z NFZ będzie możliwe niezwłocznie po uchwaleniu specjalnej ustawy i określeniu szczegółowych rozwiązań rozliczeniowych.

  Udostępnij