• Świadczenia rodzinne z ZUS, jak np. 500 plus czy Rodzinny Kapitał Opiekuńczy, przysługują uchodźcom tylko w tym okresie, kiedy przebywają z dziećmi w Polsce. W przypadku wyjazdu z Polski na okres powyżej miesiąca tracą oni prawo do legalnego pobytu w Polsce, a tym samym tracą prawo do świadczeń.

  – O wyjeździe z Polski uchodźca powinien niezwłocznie poinformować ZUS. Może to zrobić elektronicznie, logując się na swój profil na PUE ZUS i składając pismo ogólne na formularzu POG. Jeśli obywatel Ukrainy nie ma dostępu do internetu i nie ma możliwości poinformowania o wyjeździe drogą elektroniczną, może zgłosić się do placówki ZUS i złożyć pisemne oświadczenie – informuje Monika Kiełczyńska, regionalna rzeczniczka prasowa ZUS województwa łódzkiego.

  Cudzoziemiec, który pobiera świadczenia dla rodziny i nie poinformuje ZUS o swoim wyjeździe, będzie musiał oddać nienależnie pobrane środki wraz z odsetkami.

  ZUS dysponuje narzędziami, które pozwalają na sprawdzenie, czy dana osoba opuściła nasz kraj. Weryfikuje też legalny pobyt w Polsce obywateli Ukrainy zarówno na etapie przyznawania świadczenia, jak i w dowolnym momencie w trakcie okresu świadczeniowego.

  – Pomocne są w tym różnego rodzaju rejestry państwowe, do których ZUS ma dostęp, i współpraca z zagranicznymi instytucjami ubezpieczeniowymi. ZUS może też w przypadku wątpliwości co do spełnienia warunku zamieszkiwania na terenie Polski wezwać świadczeniobiorcę do osobistego udzielenia wyjaśnień w placówce ZUS. W przypadku braku złożenia wyjaśnień we wskazanym czasie ZUS może wstrzymać wypłatę świadczenia. Ta sama zasada obowiązuje również Polaków – mówi rzecznik.

  Udostępnij

  Dodaj komentarz

  Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *