• 25 maja Zakład Ubezpieczeń Społecznych II Oddział w Łodzi zaprasza do skorzystania z eksperckiego dyżuru telefonicznego.

    Tematem dyżuru będzie „Świadczenie uzupełniające dla osób niezdolnych do samodzielnej egzystencji”.

    Specjalista ZUS odpowie na pytania związane z tematem, a w szczególności: jakie warunki trzeba spełnić, aby nabyć prawa do świadczenia; komu przysługuje prawo do świadczenia uzupełniającego; jaki dokument potwierdzi niezdolność do samodzielnej egzystencji; jakie dokumenty należy załączyć do wniosku; w jakiej kwocie przysługuje świadczenie uzupełniające.

    Dyżur telefoniczny odbędzie się w środę, 25 maja, w godzinach 10.00 – 12.00. Telefon: (42) 638-21-38.

    Udostępnij