• Państwowa Szkoła Muzyczna I i II stopnia w Pabianicach ogłasza dodatkową rekrutację na rok szkolny 2022/23.

  Zgłoszenia przyjmowane będą od 1 lipca do 29 sierpnia. Wymagane dokumenty to kwestionariusz kandydata i zaświadczenie lekarskie o braku przeciwwskazań do nauki w szkole muzycznej (można dołączyć w terminie późniejszym, ale najpóźniej w dniu przesłuchania). Zgłoszenia do szkoły przyjmowane są wyłącznie drogą mailową na adres: sekretariat@muzyczna.pabianice.pl.

  Cykl czteroletni, specjalności: FLET, OBÓJ, KLARNET, TRĄBKA, FAGOT, WALTORNIA, KONTRABAS, GITARA, AKORDEON i SAKSOFON. Wiek kandydata: 8- 16 lat.

  Cykl sześcioletni, specjalności: FLET, KLARNET, FAGOT, TRĄBKA, GITARA, SKRZYPCE, AKORDEON I SAKSOFON. Wiek kandydata: 7- 10 lat (na skrzypce maksymalnie 7- 8 lat).

  Wiek kandydata rozumiany jest następująco: w danym roku kalendarzowym kandydat kończy określoną liczbę lat.

  Jak podkreślają nauczyciele PSM, kształcenie muzyczne przynosi wymierne efekty na różnych płaszczyznach prawidłowego rozwoju młodego człowieka. Wpływa na poprawę koncentracji i pamięci, rozwój cierpliwości i wytrwałości, uczy radzenia sobie ze stresem, wzmacnia poczucie pewności siebie, zwiększa zdolność uczenia się języków obcych oraz elastycznej współpracy w grupie i modelowania własnych poglądów, a także rozwija twórcze myślenie, inwencję artystyczną i wrażliwość estetyczną.

  Udostępnij