• Po 5 latach prac tłumaczeniowych Świadkowie Jehowy w Polsce ogłosili wydanie Nowego Testamentu w polskim języku migowym. To przełomowy moment dla ponad 50 tysięcy osób nim się posługujących, w tym również dla tych z naszego województwa.

  W Polsce osoby niesłyszące nie miały dostępu do rzetelnego przekładu ani jednej księgi biblijnej, a tym samym nie mogły odnosić korzyści z poznawania Biblii. Zmieniło się to w listopadzie 2017 roku, gdy po 12 miesiącach prac tłumaczeniowych ogłoszono wydanie pierwszej księgi biblijnej w polskim języku migowym, czyli Ewangelii wg Mateusza.

  W ciągu 5 lat zespół tłumaczy przełożył na ten język wszystkie 27 ksiąg Nowego Testamentu, czyli między innymi Ewangelie: według Mateusza, Marka, Łukasza i Jana, Dzieje Apostolskie, listy apostołów: Pawła, Piotra i Jana oraz Księgę Objawienia.

  – Zależało nam na tym, aby materiał był dokładny, ale też przedstawiony jasno i w naturalny sposób, żeby ten przekład Biblii był zrozumiały dla każdego i przekazany współczesnym językiem – powiedziała jedna z tłumaczek.

  Świadkowie Jehowy zdają sobie sprawę, że tekst drukowany oparty jest na języku mówionym, którego wielu głuchych nigdy nie słyszało. Dlatego dokładne, zrozumiałe i naturalne tłumaczenie Pisma Świętego na język migowy pozwala większej liczbie niesłyszących pojąć jej treść. W efekcie pracy zespołu tłumaczy i zespołu produkcyjnego powstało blisko 40 godzin nagrań obejmujących 260 rozdziałów Nowego Testamentu, a każdy spośród 7929 wersetów można odtworzyć oddzielnie. Dzięki tym wysiłkom mnóstwo osób po raz pierwszy zyskało dostęp w swoim własnym języku do najważniejszej Księgi dla każdego chrześcijanina.

  – Bardzo się cieszymy, że pokrzepiające prawdy zawarte w Biblii, tak bardzo potrzebne w dzisiejszych czasach, są już dostępne dla dziesiątek tysięcy ludzi, którzy posługują się polskim językiem migowym. Rozpoczęcie poznawania tej księgi od Ewangelii, które opisują życie i nauki Jezusa Chrystusa, to jeden z najlepszych sposobów, by poznać i zrozumieć przesłanie Pisma Świętego oraz zbliżyć się do Boga – mówi Ryszard Jabłoński, rzecznik Świadków Jehowy w Polsce.

  Nowy Testament w polskim języku migowym został wydany w formie elektronicznej i jest dostępny bezpłatnie na stronie internetowej: JW.ORG/PSO oraz w dedykowanej osobom niesłyszącym aplikacji JW Library Sign Language, którą można pobierać na smartfony i tablety.

  Oprócz samego Pisma Świętego zarówno na stronie, jak i w aplikacji użytkownicy mogą znaleźć wiele interesujących materiałów wideo obejmujących filmy, artykuły oraz wywiady tłumaczone na język migowy. W oparciu o praktyczne zasady z Pisma Świętego poruszają one tematy dotyczące małżeństw, dzieci czy nastolatków, ale też tematykę społeczną, naukową i historyczną.

  Świadkowie Jehowy w województwie łódzkim zapraszają na zebrania w polskim języku migowym, które odbywają się w Łodzi, ul. Rewolucji 1905 roku 57/59, Audytorium nr 2 (I piętro) we wtorki 18.30 i soboty 17.30, oraz w Piotrkowie Trybunalskim ul. 1 Maja 5, audytorium B (prawe skrzydło) we wtorki 18.30 i niedziele 16.00.

  foto: Świadkowie Jehowy w Polsce

  Udostępnij