• Podczas dzisiejszej, 50. sesji Rady Miejskiej podniesiono opłaty za korzystanie z wychowania przedszkolnego. Chodzi o „nadprogramowe” godziny.

    W maju 2018 roku radni miejscy ustalili, że za korzystanie z wychowania przedszkolnego w placówkach podlegających pod ratusz w czasie przekraczającym wymiar 5 godzin zapłacić należy złotówkę za każdą rozpoczętą godzinę zajęć. Dziś (14 lipca) uchwałę tę zmienili, podnosząc opłatę do 1,14 zł.

    W uzasadnieniu podwyżkę nazywa się „waloryzacją”. W dokumencie czytamy: „Waloryzacja wysokości opłaty za korzystanie z wychowania przedszkolnego w przedszkolach prowadzonych przez Miasto Pabianice następuje w drodze uchwały rady gminy, zgodnie z artykułem 52 ust. 1 pkt 1 ustawy o finansowaniu zadań oświatowych”.

    Za było 17 radnych.

    Udostępnij