• Zakład Ubezpieczeń Społecznych II oddział w Łodzi zaprasza do udziału w dyżurach telefonicznych swych ekspertów.

    22 lipca w godzinach od 11.00 do 13.00 – odbędzie się dyżur telefoniczny, którego tematem będą zasady wystawiania i korygowania elektronicznych zwolnień lekarskich  e-ZLA

    27 lipca w godzinach od 10.00 do 12.00 – odbędzie się dyżur telefoniczny, którego tematem będzie wsparcie dla uczniów rozpoczynających rok szkolny, czyli tzw. wyprawka szkolna (300+) z programu Dobry Start

    28 lipca w godzinach od 10.00 do 12.00 – odbędzie się dyżur telefoniczny, którego tematem będą elektroniczne kanały komunikacji z Zakładem Ubezpieczeń Społecznych, czyli Platforma Usług Elektronicznych ZUS i e-wizyty. Z dyżurującym ekspertem można się będzie połączyć, dzwoniąc pod numer 43 824 78

    Udostępnij